Aktuální informace

22. 8. 2016

Provozní doba: pondělí - pátek 6:00 - 16:00 hodin

Školkovné: 500,- Kč měsíčně.

  • Poplatek se platí společně se stravným, převodem na účet školy na základě školou vystavené složenky. Je třeba vždy uvést správný variabilní symbol. Pokud máte umístěny v mateřské škole 2 děti, musíte provést dvě platby.
  • Dítě může být přijato do mateřské školy pouze na základě písemné přihlášky. Přihlášku obdržíte v MŠ.
  • Informace ohledně provozu mateřské školy můžete získat na tel. 778 053 061, 491 580 090 u paní uč. Hlavaté nebo Volákové.
  • Informace o stravování získáte na tel. 491 580 090 u pí. Adamové.
  • Informace ohledně plateb získáte na tel. č. 491 580 094.

celý článek  

22. 11. 2022

Stromy se v říjnu pěkně zbarvily. Spadané listí nám šustilo pod nohama. Listy a kaštany nás bavilo sbírat. Použili jsme je ve školce při pracovních a výtvarných činnostech, při zpěvu i tělocviku, i při práci s předškoláky.

celý článek  

2. 11. 2022

Od září naši MŠ navštěvuje 21 dětí - 10 dívek a 11 chlapců. Nově nastoupilo šest dětí. Ačkoliv dvěma dětem nebyly ani tři roky, adaptace probíhala celkem dobře. Mají totiž ve školce starší sourozence. Pracujeme s osmi předškoláky, z toho jsou dvě děti z Ukrajiny.

celý článek  

2. 9. 2022

S našimi pěti předškoláky jsme se rozloučili pod přístřeškem na školní zahradě. Po krátkém vystoupení děti pasoval pan místostarosta a šerpovala paní zástupkyně. Děti dostaly dárky od města i od MŠ. Společné posezení s rodiči se vydařilo.
 

celý článek  

2. 9. 2022

V červnu jsme zakončili kurz plavání v bazénu Veby v Broumově. Děti absolvovaly celkem osm lekcí. Ve vodě se všem líbilo. Na závěr dostaly "mokré vysvědčení".

celý článek  

27. 6. 2022

Předškoláci zažili noc ve školce. Před vlastním spaním měli bohatý program: šipkovanou s hledáním pokladu, opékání u Cikánky, stezku odvahy. Děti celou noc v klidu spaly. A po dobré snídani si už hrály s ostatními dětmi, které postupně přicházely do školky.

celý článek  

27. 6. 2022

Společně se školáky z Bezděkova nad Metují jsme se v aule ZŠ setkali s policistou. Měli jsme možnost vyzkoušet si oblečení, pomůcky policistů, také jsme se poučili o bezpečném chování v dopravě. Dostali jsme dopravní omalovánky a vystřihovánky.

celý článek  

27. 6. 2022

Našich pět předškoláčků mělo možnost prohlédnout si školu a nahlédnout do prvních a druhých tříd. Nejvíce času jsme strávili ve třídě 1. B. Děti nám ukázaly, jak už umí číst, společně jsme si zazpívali a poznávali písmenka. Děkujeme paní učitelce Pátkové za připravený program.

celý článek  

20. 6. 2022

Náš školkový výlet se vydařil! Počasí přálo. Autobusem jsme dojeli do Suchého Dolu. Zatímco si malé děti pochutnávaly na nanuku, předškoláci jim připravili šipkovanou k Čertově skále. Po hledání pokladu jsme se společně nasvačili a poslechli si pověst o Čertovce. Pak už nás čekala pěší cesta zpět kolem Zelené kapličky.

celý článek  

15. 6. 2022

Oslavili jsme MDD. Ve školce jsme si zatančili, zapinkali s balónky. Hlavní část proběhla v Pellyho parku. Děti si na šesti stanovištích vyzkoušely prohazování míčku, hod kroužky, chůzi s míčkem na pálce, skákání panáka, strefování do kelímků, výstup na věž. Odměnou jim byla medaile a dobré občerstvení.

celý článek  

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace