Aktuální informace

22. 8. 2016

Provozní doba: pondělí - pátek 6:00 - 16:00 hodin

Školkovné: 400,- Kč měsíčně.

  • Poplatek se platí společně se stravným, převodem na účet školy na základě školou vystavené složenky. Je třeba vždy uvést správný variabilní symbol. Pokud máte umístěny v mateřské škole 2 děti, musíte provést dvě platby.
  • Dítě může být přijato do mateřské školy pouze na základě písemné přihlášky. Přihlášku obdržíte v MŠ.
  • Informace ohledně provozu mateřské školy můžete získat na tel. 778 053 061, 491 580 090 u paní uč. Hlavaté nebo Slavíkové.
  • Informace o stravování získáte na tel. 491 580 090 u pí. Adamové.
  • Informace ohledně plateb získáte na tel. č. 491 580 094.

celý článek  

11. 10. 2021

Začátkem října se naše školka zapojila do akce Celé Česko čte dětem. Celý týden jsme věnovali knížkám a pohádkám. Navštívili jsme místní knihovnu, kde pro nás paní knihovnice Kateřina Boučková připravila pěkný program. Přišel k nám na besedu pan Jaroslav Soumar a přečetl nám svoji knihu Pírko. Zahráli jsme si pohádku O veliké řepě.

celý článek  

5. 10. 2021

Během měsíce září do naší MŠ postupně nastoupilo pět nových dětí. Děti si pomalu zvykají na nové prostředí. Snažíme se utvořit partu dobrých kamarádů.
Společně jsme navštívili podzimní výstavu v Pellyho domech. Také jsme si již dvakrát zacvičili v tělocvičně ZŠ.

celý článek  

9. 7. 2021

Děti jsou ve svém živlu, konečně teplo, můžou lítat venku jen v kraťasech a v tílku :) Společně jsme se rozloučili a ohlédli za školním rokem v mateřské škole a užívali posledních společných chvil.

celý článek  

5. 5. 2021

v pátek 30.4. jsme si udělali ve školce čarodějnický rej. Děti v tento den čekalo spousta zábavy. Vyráběly kouzelnické sáčky z látky do kterých dávaly předměty a přírodniny potřebné k tvorbě lektvaru, vymýšlely různá zaklínadla, proběhla i soutěž v letu na koštěti.

celý článek  

5. 5. 2021

Během jednoho týdne jsme si s dětmi zopakovali pravidla silničního provozu, bezpečnost na chodnících a silnicích, dopravní značky, procvičovaly pravou a levou stranu, ...
Bezpečně poznávali okolí MŠ a řídili se dopravními značkami.

celý článek  

21. 4. 2021

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy 
můžete využít Elektronického předzápisu.

celý článek  

20. 4. 2021

Na základě Mimořádného opatření ze dne 19. 4. 2021 je v Královéhradeckém kraji povolena účast všech dětí v MŠ od 26. 4. 2021. Znamená to tedy, že provoz všech našich školek bude od pondělí již v plném rozsahu pro všechny děti. Nebude probíhat ani testování.

Upozorňujme rodiče, že je třeba, abyste si včas objednali stravování pro Vaše děti.

Mgr. Karel Nývlt, ředitel školy

celý článek  

9. 4. 2021

Zahájení provozu se týká dětí s povinným předškolním vzděláváním a dětí zákonných zástupců pracujících na pracovních pozicích vymezených v bodě 14 Mimořádného opatření MZ z 6. 4. 2021 a doloží to potvrzením od zaměstnavatele při příchodu dítěte do MŠ.

celý článek  

18. 3. 2021

Zúčastnili jsme se akce Pečeme pro jabloň na podporu machovské jabloně, která se letos uchází o titul evropský strom roku. Všechny děti se aktivně podílely na všech pracovních úkonech pečení, výsledek se jim povedl, co vy na to?

celý článek  

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace