MŠ Bezděkov nad Metují
Leden v MŠ Bezděkov n. M.

27. 2. 2023

Povánoční týden jsme se věnovali „třem králům“ a legendě s nimi spojené. Naučili jsme se tříkrálovou písničku a vyrobili si papírové koruny.
Lednovým tématem naší školky byla „Zima“. Zimu jsme si představili jako další roční období – naučili jsme se ji charakterizovat několika základními znaky. S dětmi jsme si vyzkoušeli několik pokusů se sněhem a ledem, zkoumali jsme různá skupenství vody. V rámci možností, co sněhové podmínky dovolily, jsme si užívali zimních radovánek – malovali jsme do sněhu obrázky, vydupávali cestičky, stavěli ze sněhu sněhuláky a různé jiné stavby. Ke slovu se dostali i boby. Děti poznaly, že se sněhem a ledem jsou spojená i různá nebezpečí.
Vyprávěli jsme si zimní pohádky, zpívali si písničky o zimě, hráli si na lesní zvířátka. Děti se poučily, jak pomoci přežít zvířátkům a ptáčkům tuhou zimu. Vydali jsme se i do lesa připravit jim chutnou hostinu. Lesní zvířátka jsme nepotkali, ale zkoumali jsme jejich stopy. Ve školce jsme si zvířátka prohlíželi na obrázcích a v encyklopediích, děti se je naučily rozpoznat, četli jsme si o nich různé zajímavosti.
Jeden týden patřil také životu za polárním kruhem. Děti se pomocí her a příběhů přenesly do kraje věčného ledu a seznamovaly se tak se zvyky a životem Eskymáků. Poznávaly polární zvířata, vyráběly, malovaly, lovily ryby a mrože.
V lednu jsme absolvovali tři akce. Navštívili jsme na pozvání kostel sv. Prokopa v Bezděkově n. M. a udělali jsme si výlet do lesa za zvířátky. Do třetice za námi do školky přijela paní s ukázkou svých dravých ptáků. V rámci velmi zajímavé přednášky si děti mohly dravé ptáky podržet i pohladit.