ZŠ Bezděkov nad Metují
Leden a únor na Bezděkově

27. 2. 2023

V pátek 13.ledna jsme navštívili kostel svatého Prokopa na Bezděkově. Povídání o něm si pro nás připravila paní Gennertová i pan farář. S oběma jsme si pak společně zazpívali několik písniček. Pan farář nám zahrál na trumpetu a paní Gennertová na varhany. Hru na tento vzácný nástroj si vyzkoušela i odvážná Eliška. Pro školáky pak byla opět velmi zajímavá i cesta ke zvonům a hodinovému stroji, kam nás doprovodil pan Verner.

V úterý 31.1. jsme nejen dostávali pololetní vysvědčení, ale také nás navštívila paní Mazuchová z Hořic v Podkrkonoší se svými dravci. Mohli jsme si z blízka prohlédnout sýčka, puštíka, sovu pálenou, výra, orla i káně, ale také kouzelnou fretku. Každé zvířátko mělo své jméno, o každém jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací. Sýčka Vilíka a puštíka Rozárku jsme si mohli všichni zkusit podržet na ruce. Beseda se nám velmi líbila a paní Mazuchové moc děkujeme za podrobné informace.

Ve středu 8.února jsme naplánovali návštěvu knihovny v Polici nad Metují. Zde se nám věnovala paní knihovnice Katka Boučková, která si pro nás připravila krásné téma s abecedou a její důležitostí pro systematizaci právě v knihovnách. Velmi zajímavá pro nás byla i cesta po knihovně, kdy jsme se podívali do skladu knížek, oddělení pro dospělé, čítárny a cestu jsme ukončili v oddělení pro děti. Během práce jsme si zasoutěžili, zopakovali abecedu, vyluštili hádanky, sami si vyhledali zadanou knížku, a ještě si vybarvili i krásné staré písmeno, kterým začíná naše jméno. Návštěva se nám velmi líbila a paní Katce moc a moc děkujeme, že si pro nás tak krásnou práci přichystala. Bylo to pro nás velmi krásné a přínosné dopoledne.

Zatímco v dopoledních hodinách jsme se pilně učili, odpoledne a při hodinách tělesné výchovy jsme využívali i napadaného sněhu k sáňkování a pekáčování, v týdnu s velmi nízkými teplotami jsme byli i bruslit na místním kluzišti.