Čtenářská dílna 10. 12. 2018

V rámci spolupráce s naší polickou knihovnou žáci 5. B nejdříve navštívili besedu o bajkách na doplnění učiva v literatuře. Podařilo se jim zajímavě výtvarně ztvárnit postavu Ezopa podle popisu.

Dále nám paní knihovnice Kateřina Boučková nabídla čtenářskou dílnu. Pomohla všem s výběrem knížky, kterou si potom každý sám přečetl. Obdrželi jsme také pracovní listy jednak s otázkami k daným knihám, jednak ještě s několika doplňujícími. Žáci na základě četby list vypracovali, což se většině podařilo velmi dobře. Na závěr jsme se opět vydali do knihovny za účelem shrnutí, povídání o přečtených knihách a zhodnocení.

Několika besed se zúčastnily také některé třídy 2. stupně naší školy. Z témat lze uvést např. pohádky, literární žánry a další ještě budou v letošním školním roce následovat.

Děkujeme touto cestou knihovnicím Katce Boučkové a Věře Plachtové za připravené besedy, ochotu a vstřícnost. Těšíme se na další spolupráci.

  zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace