Dopravní omezení v okolí školy od 10. 4. 2017 6. 4. 2017

Dne 10. dubna 2017 bude uzavřena ulice Na Babí, a to v úseku od Komenského náměstí po křižovatku ulic Ledhujská a Bělská.

Tato uzávěrka bude z důvodu rekonstrukce výše zmíněné ulice, kdy dojde nejen ke kompletní opravě povrchu komunikace, ale i k opravám chodníků, rekonstrukci veřejného osvětlení, úpravě komunikace před školou (autobusové zálivy, parkovací stání), úpravě křižovatky před Krčmou a konečně úpravě křižovatky ulic Ledhujská a Bělská, včetně kompletní rekonstrukce mostu přes Ledhujku. Stavba tedy omezí nejen dopravu silniční, ale i pěší.

Dopravní omezení bude komplikovat přístup ke škole automobily, ale i pěšky. K blízkosti školy se automobilem budete moci dostat od náměstí Tomkovou ulicí až k areálu bývalého Milpa, kde se budete s automobilem moci otočit. Vrátit se můžete zpět Tomkovou ulicí, ve které po dobu rekonstrukce bude obousměrný provoz. Ulici Na Babí nebudete mít možnost nikde automobilem přejet. Druhá možnost, jak se dostat s automobilem ke škole je příjezd směrem od sídliště do ulice Jiráskova, která je nad školou.

Pro pěší uzávěrka znamená také velká omezení, protože směrem od kláštera bude otevřen pouze levý chodník, pravý chodník bude po celou dobu stavby uzavřen. Z důvodu zvýšení bezpečnosti Vašich dětí doporučujeme pro pěší zvolit trasy tak, aby byly mimo rekonstruovanou ulici, neboť na staveništi bude těžká technika. Přejít ulici Na Babí pěšky bude možné pouze u hřbitova a u školy.

Zastávka Police nad Metují, škola bude v záboru stavby, její přesunutá poloha nad budovu ZŠ bude obsloužena pouze ranním školním spojem od Suchého Dolu a Žďáru nad Metují (640109/4 a 640107/8). Ostatní spoje běžně obsluhující zast. škola zastaví pouze na autobusovém stanovišti, odkud bude zajištěn bezpečný přesun dětí přes stavbu ke škole. Nové autobusové řády, které doznaly změn z důvodu rekonstrukce vozovek v Libřicích, Náchodě a Pěkově, jsou přiloženy.

  zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace