Jan Amos Komenský – 9. třídy 31. 5. 2022

V květnu 2022 proběhly 4hodinové programy pro žáky 9. tříd na téma Jan Amos Komenský. Projekt Příběhy lidskosti připomíná 430. výročí narození této významné osobnosti. Projekt nabízí zajímavé aktivity pro školy a veřejnost (www.komensky2020.cz). Žáci nejdříve pracovali s citáty Komenského. Při výtvarné výchově k nim navrhovali a vytvářeli ilustrace.

Při samotném programu se seznámili se životem J.A.K. Jeho život byl plný překážek, které musel překonávat. Žáci se zamýšleli nad významnými body svého života. Na životním příběhu Komenského si mohli uvědomit, že těžké životní situace nás mohou posílit, posunout a dají se přeměnit na pozitivní zkušenost. Hravou formou lektorka se žáky probrala fungování komunikace v nejbližších vztazích, žáci mohli sdílet svoje dosavadní zkušenosti. Stejně jako jiné programy Etických dílen, které nám letos vede lektorka Karla Mihatschová, nebyl ani tento „suchou teorií“, ale byl postaven na aktivním zapojení žáků. Děkujeme touto cestou lektorce za spolupráci a věříme, že program přinesl žákům nový - pozitivní pohled na těžké životní situace. I v dnešní době pro nás může být Komenský vzorem.

  zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace