Mimořádná opatření od 14. 10. 2020 14. 10. 2020

Vážení rodiče,

Tak jak už to bývá ve školství dobrým zvykem, situace se neustále vyvíjí a mění ze dne na den, což jste již jistě zaznamenali. Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č.1022 o přijetí krizového opatření, byla nově omezena výuka na všech školách, kromě mateřských. V tomto usnesení je psáno následující:

Vláda

I. omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1.  listopadu 2020 do 23:59 hod.

4. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole; věta první tohoto bodu se nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona a na školy při zdravotnickém zařízení,

II. zakazuje s účinností ode dne 26. října 2020 od 00:00 hod. do dne 27. října 2020 do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků základních a středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základním, středním a základním uměleckém vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona


Z výše uvedeného vyplývá, že v době od 14. 10. – 23. 10.  bude probíhat pro všechny třídy distanční výuka a od pondělí 26. 10. do pátku 30. 10. budou prázdniny.


Provoz nadále zůstává v mateřských školách.


Pokud nemáte žádné zařízení (PC, tablet, notebook, chytrý telefon...) pro připojení k online výuce, jsme připraveni zapůjčit PC po nutnou dobu distanční výuky. V takovémto případě volejte na tel. 491 580 088 p. Hamerský, p. Horák a domluvte se s nimi na zápůjčce. K plnohodnotnému připojení k online výuce však stačí určitě i chytrý telefon.


Stravování ve ŠJ jsem popsal v předešlé zprávě.


V příloze zasílám přehled škol, které jsou v době mimořádného stavu v našem kraji určeny na péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci:


bezpečnostních sborů;

obecní policie;

poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;

příslušníci ozbrojených sil;

zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech

podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č.

359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;

zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení;

 

Vážení rodiče, věřte, že nás současná situace netěší, ale nezbývá nám nic jiného, než abychom to společně zdárně překonali.

V případě dotazů mě můžete kontaktovat na tel. 608 036 000.


S pozdravem

Nývlt

  zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace