Návrat dětí 1. stupně od 12. 4. 2021 7. 4. 2021

Vážení rodiče,

od 12. 4. se vrací žáci 1. stupně zpět do školy. V této chvíli přinášíme základní informace tak, abyste se mohli včas připravit. Bohužel se nevrací všichni žáci, protože výuka bude probíhat v tzv. rotační výuce, kdy se po týdnu bude střídat polovina tříd 1.stupně v prezenční výuce a polovina tříd v distanční výuce.

12.4. nastoupí k prezenční výuce žáci následujících tříd: 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A a ZŠ Bezděkov.

Od 12. 4. v distanční výuce budou dále pokračovat třídy:1.B, 2.B, 3.B, 4.B a 5.B.

V této chvíli je třeba, abyste svým dětem, pokud nastoupí k prezenční výuce, objednali na příští týden obědy. Můžete tak učinit přes webovou aplikaci, pokud Vám to již nepůjde, kontaktujte, prosím, zítra paní Rudolfovou na tel. 778 093 802. Žáci, kteří budou na distanční výuce si mohou vyzvednout jídlo do jídlonosičů v čase od 12.00 do 13.00 hodin.

Provoz školní družiny bude pro žáky prezenční výuky v pondělí až po skončení výuky, od úterý již bude provoz od 6.00 do 15.00 hodin. V pondělí ráno družina nemůže být, protože žáci nebudou ještě otestováni. Školní družina bude v provozu pro žáky 1. - 3. ročníku.

Jak jistě víte, návrat žáků do škol je podmíněn pravidelným testováním 2x týdně antigenními neinvazivními testy. První testování proběhne hned první hodinu po příchodu žáků do školy. Pokud chcete, můžete své děti v 1. - 3. třídě při testování doprovodit a pomoci jim. Všechny informace, které se týkají očkování můžete najít na následujících stránkách:https://testovani.edu.cz/pro-rodice. Druhé testování v týdnu bude probíhat vždy ve čtvrtek první vyučovací hodinu.

Samozřejmě všichni víme, že testování není nic příjemného, ale je to podmínka, kterou musíme splnit.

Pokud zákonný zástupce nesouhlasí s testováním, potom by se žák neměl účastnit prezenční výuky. Samozřejmě máte na takovéto rozhodnutí právo. V takovémto případě ale výuka v týdnu, kdy je prezenční výuka, padá na bedra rodičů, kteří dostanou zadání, které by měli se svými dětmi probrat. Samozřejmě v týdnu, kdy bude probíhat distanční výuka se netestovaný žák bude normálně účastnit distančního vzdělávání.

Týdenní rozsah vyučovaných hodin bude dán standardním rozvrhem s tím, že místo tělocviku a místo hudební výuky budou žáci mít jiné předměty nebo dělat jiné činnosti.

Po ukončení nouzového stavu končí oprávnění vlády nařídit vykonávání péče o děti rodičů vybraných profesí dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. Zaniká tak plošný nástroj „určených škol“ zajištujících péči o děti rodičů IZS a krizové infrastruktury („děti IZS“) v době, kdy bude povolena osobní přítomnost na vzdělávání v mateřských a základních školách pouze pro vybrané skupiny dětí a žáků. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je nutné i nadále zajišťovat péči o tyto děti, tak aby jejich rodiče mohli docházet do zaměstnání. Proto bude mimořádným opatřením umožněna přítomnost těchto dětí na prvním stupni naší školy. Pro tyto děti bude v týdnu, kdy jejich třída bude mít distanční výuku otevřeno oddělení školní družiny, kde o ně bude postaráno v pondělí od 8.00 – 15.00 hodin, v ostatní dny od 6.00-15.00 hodin.

Pokud potřebujete vědět, jak to bude s ošetřovným, tak podrobnosti najdete na stránkách MPSV https://www.mpsv.cz/osetrovne

Doufáme, že se snad již všechno začne pomalu vracet k normálu.

Mgr. Karel Nývlt, ředitel školy

  zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace