Přijímací řízení na střední školy 2017 - 18 1. 11. 2017

1. 2 přihlášky na talentové zkoušky potvrzené ZŠ, odevzdat ředitelům SŠ do 30.11.2017

kritéria přijímacího řízení budou na webech těchto škol do 31.10. 2017, přijímací řízení proběhne v lednu 2018

2. 2 přihlášky do 1. kola přijímacího řízení na SŠ odevzdat ředitelům SŠ do 1. 3. 2018 kritéria přijímacího řízení budou na webech škol do  31. 1. 2018

3. přesné informace o přijímacím řízení a kritériích přijímání na jednotlivé SŠ budou pouze na webech SŠ

4. tiskopisy přihlášek najdete na webu MŠMT, v knihkupectvích s učebnicemi nebo na ZŠ

5. jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání

6. Zápisový lístek obdrží rodiče žáků na ZŠ / je možno jej použít pouze 1x/. Jé nutné ho poslat na vybranou školu do 10 dnů od oznámení o přijetí.

7. Pokud vám přijde rozhodnutí o nepřijetí můžete do 3 pracovních dnů podat k rukám ředitele střední školy odvolání.

8. termíny přijímacích zkoušek

                                                               1. termín                              2. termín                                                      

pro 4leté obory vzdělání                        12. 4. 2018                         16. 4. 2018

pro obory 6letýh a 8letých gymnázií      13. 4. 2018                         17. 4. 2018

 

9. pomoc při volbě SŠ a SOU - testy zájmů a profesní orientace- ve škole

- k dispozici Atlas školství

- při výuce  Pč - diskuse, zájmové testy

- 22. 9. 17 Burza škol v Náchodě

- 4. a 5. 10. 17 návštěva ÚP Náchod

-9. 11. 16 v 15:00 informativní schůzka pro rodiče a žáky 9. tříd ve školní jídelně

- individuální konzultace - výchovný poradce

10. Upozornění pro rodiče žáků 5. tříd: Žáci, kteří v daném roce úspěšně ukončí pátý     ročník základní školy mohou nastoupit do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého  gymnázia. Při přijímacím řízení se postupuje obdobně jako při přijímání na střední školy.

Další informace na tel. 491 580 089 nebo na krejsarova@zspolice.cz 

 

  zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace