Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 17. 3. 2021

Vzhledem k současné situaci se nebudou děti osobně účastnit zápisu do první třídy. Volíme proto formu zápisu online tak, abychom pro Vás zajistili jeho snadný průběh. Zápis do 1. tříd bude probíhat v termínu od 1. 4. 2021 do 16. 4. 2021 na následujícím stránkách.

 

Na výše uvedeném odkazu bude možné stáhnout předvyplněnou přihlášku, kterou jste vyplnili. Po stáhnutí doplňte zbývající požadované údaje. Formulář je plně editovatelný v počítači. Předvyplněná přihláška Vám také přijde do mailu, který jste v přihlášce uvedli. Doručení přihlášky do školy můžete provést následujícími způsoby:

1. poslat datovovu schránkou, pokud ji máte

2. podepsat elektronickým podpisem a poslat emailem na adresu sulcova.jana@zspolice.cz

3. podepsat ručně a poslat poštou na adresu školy

4. podepsat ručně a přinést osobně do přízemí 2. stupně dne 15. 4. a 16. 4. 2021 v čase 9.00 - 15.00 hodin

K přihlášce je třeba přiložit kopii rodného listu. Kopie rodného listu nemusí být ověřená. Přihlášku doručte některým z výše uvedených způsobů nejdéle do 16. 4. 2020.

Odklad

Pokud budete žádat o odklad, je třeba v přihlášce tuto skutečnost uvést. Zároveň se Vám s přihláškou vygeneruje žádost o odklad, tato žádost je opět plně editovatelná v PC. Je nutné, abyste vyplnili i tuto žádost o odklad, podepsali a zaslali společně s přihláškou ve výše uvedeném termínu. Předvyplněná žádost o odklad Vám také přijde do mailu, který jste v přihlášce uvedli.

K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pokud budete mít nějaké dotazy a potřebujete pomoci, obraťe se na paní zástupkyni Mgr. Janu Šulcovou, tel. 777 036 001, sulcova.jana@zspolice.cz

Pokud to situace dovolí, tak se na konci června uskuteční setkání nových prvňáčků se svými učitelkami v naší škole. o termínu budte včas informováni.

Další informace k zápisu najdete v přiložených souborech.

Mgr. Karel Nývlt, ředitel školy

  zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace