Aktuální informace

6. 11. 2019

Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků základních škol (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012305)

Projekt podporuje digitální kompetence pedagogů. Rozvíjí kompetence skrze praktické a sebezkušenostní kurzy, zacílené na tři oblasti: matematickou, čtenářskou a digitální a informační gramotnost. Zapojení pedagogové získávají dovednosti v metodách práce, jako je SOLE, BYOD nebo Flipped classroom a to pro první i druhý stupeň ZŠ. Celý program kombinuje formy podpory: prezenční vzdělávací cyklus, online vzdělávací program a přímou individuální podporu.

celý článek  

1. 9. 2018

Projekt „Rekonstrukce odborných učeben vč. zajištění bezbariérovosti ZŠ Police nad Metují“ je spolufinancován z Evropské unie - Integrovaného regionálního operačního programu.

celý článek  

7. 3. 2017

V úterý 28. února proběhlo 1. projektové odpoledne v rámci projektu Celorepubliková síť Laborky.cz při Gymnáziu v Slaném, jehož je naše škola partnerem.

celý článek  

13. 1. 2017

Naše škola v uplynulých letech realizovala tyto projekty:

  • Moderní škola 2010 - č. projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1431, dotace 2 234 084 Kč (Zaměřeno na zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách).
  • Dotkněte se inspirace - CZ.1.07/1.3.00/51.0046, dotace 437.600 Kč, (Zaměřeno na vzdělávání učitelů a rozvoj dotykových technologií ve školách).
  • Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ Police - CZ.1.07/1.3.00/51.0046, dotace 749.561 Kč (Zaměřeno na rozvoj čtenářských dovedností na 1. stupni a rozvoji cizích jazyků na 2. stupni, kde vyjedou žáci a učitelé do zahraničí za vzděláváním).

V současné době je naše škola partnerem projektu "Celorepubliková síť Laborky.cz při Gymnáziu v Slaném" č. CZ.02.3.68/0.0/16_010/0000540.

celý článek  

11. 11. 2016

Dne 10. 11. 2016 proběhl na naší škole již potřetí projekt "ŠIKOVNÉ RUCE". Cílem této akce je motivovat žáky ke vzdělání a nastínit možnosti při výběru budoucího povolání.

celý článek  

7. 11. 2016

Dne 10. 11. 2016 proběhne na naší škole již potřetí projekt "ŠIKOVNÉ RUCE". Cílem této akce je motivovat žáky ke vzdělání a nastínit možnosti při výběru budoucího povolání.

celý článek  

21. 12. 2015

Druhý prosincový týden strávilo 20 vybraných žáků z 8. a 9. tříd naší školy za odměnu na jazykovém pobytu v jižní Anglii. Celý ho měli hrazený na základě výzvy č. 56, do které naši školu přihlásil pan ředitel. Bydleli v přímořském městě Hastings v rodinách, které jim také zajišťovaly stravování. Tři dopoledne se učili v jazykové škole English for You pod vedením učitelky Mrs Fiony Cullen, ale na výuku se jim vystřídalo učitelů více.

celý článek  

29. 5. 2012

Společný projekt polické a swidnické knihovny Literární inspirace dospěl do svého zdárného závěru. Výsledkem práce našich a polských dětí pod vedením spisovatelky Beaty Ostrowické
a ilustrátorky Joany Zagner Kolat je knížka s názvem Anička a Antek na stopě ztracených figurek. Knížka byla vydána dvojjazyčně, z jedné strany česky a z druhé polsky, a je doplněna množstvím obrázků a fotografií.

celý článek  

3. 5. 2012

V rámci mikroprojektu Euroregionu Glacensis Literární inspirace, což je společný projekt polické knihovny se spřátelenou knihovnou v polské Swidnici, vznikl projekt zaměřený na vytvoření knížky samotnými dětskými čtenáři, a to zrcadlově v obou jazycích. Tato knížka je vytvářena za pomoci autorek dětské literatury - spisovatelky Beaty Ostrowické a ilustrátorky Joany Zagner Kolat.

celý článek  

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace