Zápis z Rady školy - 15. 1. 2008 16. 1. 2008

Přítomni: I Seidlmanová, I. Řeháková, L. Fulková, M. Vaisarová, M. Vintrová, I. Kaufmanová, K. Petříčková Omluveni: K. Kuchtová, P. Pavlová Hosté: K. Nývlt

Program:

1. Schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2006/2007

2. Školní družina a mimoškolní činnost

V ZŠ v Polici nad Metují navštěvuje ŠD okolo 70 dětí rozdělených do tří oddělení, v Bezděkově nad Metují chodí do ŠD 12 dětí. Žáci mají možnost vybrat si z nabídky několika kroužků ( vaření, sportovní, ruční práce....)

3. Mateřské centrum MaMiNa

Tentokrát jsme se sešli v mateřském centru MaMiNa. Děvčata nás seznámila s programem jejich centra, věnovali jsme se možnostem spolupráce mateřského centra s Městem Police nad Metují. Paní Hlávková nás informovala o možnosti půjčení didaktických pomůcek , a to nejen klienty dětského věku se specifickými potřebami. Na internetových stránkách "MaMiNy" si může každý najít pozvánky na akce, přednášky, ale i články a fotografie z různých akcí.

Děvčata projevila zájem o navázání spolupráce mezi mateřským centrem a mateřskými školami. V nejbližší době osloví zástupkyně "centra" vedení v MŠ a domluví se.

Od 1.2. se mateřské centrum rozšiřuje do uvolněných prostor. "Cannisterapeutická" setkání se tak budou moci oddělit ( z důvodu hygieny) od dalších činností.

Zapsala Lenka Fulková

Příští školská rada bude ve čtvrtek 7.2. v 16 hodin v Pellyho domech.

  zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace