Zápis z Rady školy - 17.6.2008 12. 7. 2008

Přítomni: I. Řeháková, M. Vaisarová, J. Kaufmanová, K. Petříčková, L. Fulková, M. Vintrová Nepřítomni – omluveni : I. Seidlmanová Nepřítomni – neomluveni: K. Kuchtová, P. Pavlová Hosté: K.Nývlt – ředitel ZŠ a MŠ Police nad Metují J. Šulcová – zástupce ředitele ZŠ a MŠ Police nad Metují

Program:

Pochvala za doplnění a aktualizaci stránek školy
Na stránky p. ředitel K. Nývlt umístil některé dokumenty / učební plány, školní řád, klasifikační řád,../ a flexibilně zde informuje rodiče o konaných akcích a prázdninových provozech všech dislokovaných pracovišť školy. Veřejnost tuto skutečnost kladně hodnotí.
 

1. třídy v nadcházejícím školním roce
Zástupkyně ředitele J. Šulcová nás seznámila s personálním obsazením prvních tříd, s počtem dětí jdoucích do školy a počtem dětí, které mají odklad školní docházky. Ve středu 25.6. se uskuteční akce „ Pasování na školáka“, kde se dětem i rodičům představí budoucí paní učitelky .

Zřízení další třídy v ZŠ Bezděkov nad Metují
Od příštího školního roku se tato škola rozšíří o další třídu. Po mateřské dovolené zde bude učit p. učitelka L. Majerová. Ve čtyřech ročnících se bude vzdělávat celkem 24 žáčků.

6. třídy v nadcházejícím školním roce
Ve školním roce 2008/2009 vzniknou dvě šesté třídy / třídní učitelé – R. Teichmanová, V. Scholzová/ s 54 žáky. S ohledem na vysoký počet integrovaných dětí se žáci na matematiku, český a anglická jazyk rozdělí do třech skupin. Společně jsme se dohodli, že v polovině září se sejdou pracovnice PPP, bývalí i nadcházející učitelé integrovaných dětí a předají si informace o práci, rozvoji i zohledňování těchto žáků.

 

Sociálně – patologické jevy chování u dětí ZŠ
Ředitel školy K. Nývlt konstatoval, že se závažné sociálně – patologické jevy na škole nevyskytují. Stále se řeší záškoláctví. Tato problematika se řeší společně se sociálním odborem a městskou policií.

 

  zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace