Zápis z Rady školy - 18. 9. 2007 19. 9. 2007

Přítomni: Řeháková Iva, Vaisarova Marie, Vintrová Marie, Kuchtová Květa, Kaufmanová Jana, Petříčková Kateřina, Seidlmanová Ida Omluveni: Fulková Lenka Nepřítomni: Pavlová Pavla Host: Nývlt Karel – ředitel ZŠ a MŠ Police nad Metují

Program:

Sestavení programu činnosti rady školy ve školním roce 2007 – 2008Září
Vnitřní řád ZŠ a MŠ Police nad Metují
Klasifikační řád ZŠ a MŠ Police nad Metují
Náměty k činnosti školské rady ve školním roce 2007-2008
Říjen
Návštěva MŠ ve Velkých Petrovicích
Individuální plány a uvolňování dětí umělecky a sportovně nadaných
Plavecké výcviky
Sběr starého papíru
Spolupráce základní školy s mateřskými školami
Listopad
Návštěva MŠ v České Metují
Unie rodičů
Spolupráce s rodiči – rodičovské schůzky
Spolupráce škol, města – sociální odbor, městská policie, KMSSP
Prosinec
Návštěva děkanského úřadu – výuka náboženství v základní škole
Leden
Návštěva mateřského centra MaMiNa
Mimoškolní činnost
Školní družina
Únor
Spolupráce škol s Centrem celoživotního vzdělávání Pellyho domy
Logopedie v předškolních zařízeních
Sběr bylin
Lyžařské výcviky
Hodnocení I. pololetí
Březen
Návštěva PPP v Náchodě
Zřízení speciální 6. třídy ve školním roce 2008 – 2009
Zápisy do I. tříd
Duben
Návštěva ZUŠ
Přijímací řízení žáků 9. tříd
Květen
Sociálně-patologické jevy chování u dětí ZŠ
Setkání se členy městské policie
Problematika školních výletů
Červen
Hodnocení II. pololetí
Prázdninový provoz zařízení
Seznámení s Vnitřním řádem a Klasifikačním řádem ZŠ a MŠ Police nad Metují pro školní rok 2007-2008.Pan ředitel Nývlt oznámil, že v předložených materiálech nedošlo k žádným změnám. Po konzultaci s rodiči zůstává škola u klasifikace známkováním 1 – 5.

Členové školské rady obdrželi oba zmiňované materiály. Do příštího setkání prostudují a budou připomínkovat. Na dalším jednání RŠ budou materiály předloženy k odsouhlasení.

Následně se diskutovalo o chování žáků na veřejnosti v době letních prázdnin, o spolupráci s městskou a státní policií. Bylo konstatováno, že proběhly tři kontroly mladistvým v restauračních zařízeních.

Při dětských představeních – především filmových – dochází k rušení produkce nepatřičným chováním některých dětí. Starostka tuto záležitost prodiskutuje s ředitelkou Pellyho domů sl. Rutarovou a kulturní pracovnicí sl. Vlachovou.

Na Bezděkově vše v pořádku. Rodiče byli zaskočení začátkem plaveckého výcviku již v prvním zářijovém týdnu. Rozpis vypracovává plavecká škola a dává na vědomí v čase prázdnin, kdy ne všichni rodiče jsou o této skutečnosti informováni.

V České Metují došlo k personální změně. Učitelské místo přijala paní Stáňa Gennertová. Její počínání vnímá obecní úřad, rodiče a veřejnost velmi pozitivně. Obec je připravena podporovat její smysluplné náměty ke zlepšení výchovně-vzdělávací práce.

Ve Velkých Petrovicích budou mít od příštího týdne nového integrovaného žáčka – Lukáše Šnobla. V podzimních měsících dojde k dokončení úprav na školní zahradě.

Ředitel školy se starostkou v pondělí 3. září navštívili všechna naše školní zařízení a jsou připraveni ke spolupráci a k řešení případných problémů.
K dalšímu jednání se rada školy sejde v úterý 9. října v 16 hodin v MŠ Velké Petrovice.

  zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace