Zápis z Rady školy - 4. 12. 2007 5. 12. 2007

Přítomni: I. Seidlmanová, M. Vaisarová, M. Vintrová, L. Fulková, I. Kaufmanová, P. Pavlová, K. Kuchtová Omluveni: I. Řeháková, K. Petříčková Hosté: K. Nývlt, H. Ištoková, R. Scholzová

Program:

V předvánočním čase jsme se tentokrát sešli na faře. Pan farář nás informoval o výuce náboženství na základních školách. Po té následovaly body dle scháleného programu jednání.

1. Informace o další spolupráci MŠ a ZŠ

16.ledna 2008 v 15,00 hodin před zápisem do 1.tříd navštíví MŠ Paedr. Rejtarová z pedagogicko-psychologické poradny a pohovoří o přípravě dítěte na školu. Tuto schůzku by měl navštívit i zástupce školy a sdělit, kdy bude zápis, co s sebou děti potřebují, jakou formou bude zápis probíhat a kterých poznatků se bude týkat.

Na červnové akci "Pasování předškoláků na školáky" se rodičům i dětem /pravděpodobně/ představí budoucí paní učitelky, zodpoví případné dotazy rodičů a předají seznam věcí, které budou děti do školy potřebovat.

MŠ a ZŠ se dohodla i o předání rozhodnutí o odkladu školní docházky nejpozději do konce června.

2. Hovory s rodiči

Hovory s rodiči proběhly po schůzkách rodičů. Přišly dvě maminky. První žádala o vstřícnější přístup učitelů v 6.třídách /především učitelů matematiky/. Druhá si stěžovala na dozory ve školní jídelně /přeje si zpřísnit dozory a aby vyučující, kteří mají dozor, hlídali celý zástup dětí čekajících na obědy/.

3. Školská rada souhlasí s návrhem dát v ZŠ v Polici nad Metují ředitelské volno ve dnech 3.1. a 4.1.2008.

Zapsala Lenka Fulková

Příští Školská rada bude 15.1.2008 v 16,00 v mateřském centru "Mamina".

  zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace