Zápis z Rady školy - 4. 3. 2008 5. 3. 2008

Přítomni: I. Seidlmanová, I. Řeháková, L. Fulková, M. Vaisarová, M. Vintrová, I. Kaufmanová, K. Kuchtová Omluveni: K. Petříčková, P. Paulová Host: K. Nývlt - ředitel ZŠ a MŠ Police nad Metují

Program:

1. Zřízení speciální 6.třídy ve školním roce 2008-2009

V příštím školním roce nastoupí do 6. tříd poměrně hodně dětí se specifickými poruchami učení. Často se jedná o dítě s dobře rozvinutými rozumovými schopnostmi, ale s několika poruchami učení např. s dyslexií, dysortografií a dyskalkulií. Rodiče těchto integrovaných dětí si přáli zřízení samostatné speciální třídy. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo sehnat peníze na "speciálku", bude řešení následující. Žáci 6. ročníku budou rozděleny do dvou tříd, ale na předměty hlavní vytvoří skupinky tři. Je to nejoptimálnější možné řešení.

Domluvili jsme se ještě na společné schůzce rodičů integrovaných dětí, pracovníků PPP, učitelů 1. stupně s učiteli 2. stupně (někdy v červnu).

2. Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd proběhl 6. února 2008. V současné době se ještě čeká na některá vyšetření zralosti, aby se stanovil konečný počet dětí, které nastoupí v příštím roce do 1. třídy.

3. Přihlášky na střední školy

Přihlášky na střední školy byly odeslány minulý týden, velký počet žáků se hlásí na gymnázia. O osmileté studium na gymnáziu mají zájem 4 děti z páté třídy.

4. Různé

Pan ředitel K. Nývlt apeloval na větší připravenost a samostatnost žáků přicházejících z okolních malotřídních škol - konkrétně ze ZŠ Suchý Důl. Děti se zde učí dle programu Montessori a při přechodu na druhý stupeň základní školy mají problémy.

Paní Seidlmanová nás informovala o kontrolách mladstvích v restauračních zařízeních a o spolupráci s městskou a státní policií.

Zapsala Lenka Fulková

Příští školská rada bude 8.4.2008. Jak jsme se už předběžně dohodli, navštívíme PPP v Náchodě. Sraz je v 15,30 před radnicí.

  zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace