Zápis z Rady školy - 6. 11. 2007 7. 11. 2007

Přítomni: I. Řeháková, M. Vaisarová, M. Vintrová, L. Fulková, I. Kaufmanová, K. Petříčková, P. Paulová, I. Seidlmanová Omluveni: K. Kuchtová Hosté: K. Nývlt - ředitel ZŠ a MŠ Police nad Metují, p. Vaněček - starosta v České Metuji, p. Rotter - místostarosta v České Metuji

Program:

Tentokrát jsme se sešli v MŠ v České Metuji. V současné době navštěvuje toto zařízení 11 dětí. A jak zaznělo z úst představitelů obce, jsou rádi, že školka pokračuje dál ve své činnosti.

V příštím roce by rádi udělali ještě nové pískoviště a zahradu vybavili prolézačkami.

Spolupráce MŠ a ZŠ:

V dopise adresovaném školské radě nám zástupkyně ředitele Mgr. Jana Šulcová napsala, že spolupráce je na velmi dobré úrovni a po mnohých úpravách a změnách se dopracovali ke schématu, který oběma stranám plně vyhovuje. O informativní schůzce pro rodiče předškoláků neuvažují. Soupis věcí, které děti budou potřebovat do školy, se objeví nejpozději v polovině srpna na vchodových dveřích 1. stupně a na internetových stránkách školy.

Unie rodičů:

Unie rodičů vybírá poplatek 70,- Kč na dítě. Má-li žák ve škole sourozence, platí se za něj 30,-Kč. Rodina, která má dvě děti s povinnou školní docházkou tak zaplatí do Unie rodičů celkem 100,-Kč, se třemi dětmi 130,- Kč atd.

Příjmy má z dalších akcí, které pořádá (Rodičovský ples, burza sportovního oblečení a sportovních potřeb). Na druhou stranu přispívá na plavecké výcviky, školní družině na letní tábor, na dětský triatlon....

Chystané akce: Burza zimních věcí 16.11. - 17.11. 2007

Rodičovský ples 16.2.2008

Spolupráce školy s městem, soc. odborem, policií

Sociální odbor řeší především romskou problematiku, zabývá se prevencí a depistáží rizikových skupin i jednotlivců. Městská policie nabízí v rámci osvěty besedy s různými tématickými okruhy. Na bezpečný ranní příchod dětí do školy dohlíží státní policie - hlídá u některých frekventovaných přechodů.

Individuální plány a uvolňování dětí umělecky a sportovně nadaných

Na základě stanoviska ministerstva školství bude v příštím školním roce vždy uzavřena smlouva o uvolňování, ve které budou přesně specifikovány požadavky. O příštím uvolňování bude už jednat vedení ZUŠ s vedením ZŠ. ZŠ je ochotna maximálně podporovat děti umělecky a sportovně nadané, ale za určitých podmínek.

Různé:

- škola platí v současné době více peněz za dopravu autobusem než v letech minulých. Je to z důvodu přestěhování společnosti CDS do Náchoda. Přemýšleli jsme i o možnosti sehnat nějaký soukromý autobus.

Příští školská rada bude v úterý 4.12.2007 v 16.00 na faře.

  zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace