Zápis z Rady školy - 9. 10. 2007 10. 10. 2007

Přítomní: I. Řeháková, M. Vaisarová, M. Vintrová, L. Fulková, I. Kaufmanová, K. Petříčková, P. Pavlová Omluvení: I. Seidlmanová, K. Kuchtová Hosté: V. Friml – starosta Velkých Petrovic

Program:

Návštěva MŠ ve Velkých PetrovicíchDle programu činnosti školské rady ve školním roce 2007-2008 jsme navštívili MŠ ve Velkých Petrovicích. Přišel mezi nás i pan starosta V. Friml. Informoval nás o nevýhodách spolusoužití MŠ a dalších obyvatel žijících v objektu , kde se nachází MŠ /společné chodby, které ostatní obyvatelé neudržují v čistotě , apod./. Jinak je velmi rád, že MŠ může dále existovat jako dislokované pracoviště ZŠ v Polici nad Metují. Očekával, že s námi přijde i pan ředitel K. Nývlt, s kterým chtěl prodiskutovat několik zásadních věcí.

V současné době navštěvuje toto zařízení 15 dětí. Rádi se zúčastňují akcí pořádaných ostatními detašovanými pracovišti ZŠ v Polici nad Metují.
Schválení Vnitřního řádu a Klasifikačního řádu ZŠ a MŠ Police nad Metují pro školní rok 2007-2008Na minulém zasedání školské rady byly rozdány k prostudování tyto výše uvedené materiály, bez připomínek jsme uvedené dokumenty schválili.
Sběr starého papíruTato akce proběhla 9.10. – 11.10.2007. Při přebírání suroviny pomáhali žáci 9. tříd.
Plavecké výcvikyZŠ a MŠ Bezděkov nad Metují jezdí v současné době ve čtvrtek spolu s 3. a 4. třídou ZŠ Police nad Metují / lekce probíhá od 9,00-10,30 /.Autobus odjíždí z Police nad Metují, jede přes Petrovice a nabere zde dva předškoláky v MŠ a jede do Bezděkova.

Předškoláci z MŠ v Polici nad Metují budou jezdit v lednu.
Spolupráce ZŠ a MŠSpolupráce mezi těmito zařízeními zajišťuje ze strany školy převážně školní družina / p. uč. Kosová a p. uč. Řeháková, která má v kompetenci logopedickou péči/. Ale jak jsem se dozvěděla toto úterý, tento týden navštívila třídu předškoláků p. uč. Nádvorníková se svými prvňáčky. Ti přinesli dětem drobné dárečky a pochlubili se svými studijními úspěchy.

Rodiče předškoláků mají zájem o informační schůzku se zástupcem ZŠ. Rádi by se sešli ještě před zápisem do 1. třídy a dozvěděli se , co děti bude čekat u zápisu, jaké pomůcky budou potřebovat do školy apod. Toto téma ještě prodiskutujeme s panem ředitelem na příští schůzce / na příští schůzku jsme odsunuli i téma "Individuální plány a uvolňování dětí umělecky a sportovně nadaných" /
RůznéUnie rodičů – v polovině měsíce listopadu bude Unie rodičů pořádat burzu sportovních potřeb.
Zapsala Lenka Fulková

Příští schůzka školské rady bude 6. 11. 2007 v 16,00 v MŠ v České Metuji.

  zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace