Zápis z Rady školy konané 3.6.2013 4. 6. 2013

Přítomni: L. Fulková, I. Jenková, M. Vaisarová, K. Kuchtová, I. Kaufmanová, K. Šrůtková, I. Řeháková, I. Tautzvá Omluveni: V. Bornová Program jednání: Změna ve školské radě pro příští školní rok, shrnutí činnosti školské rady za uplynulý školní rok, náměty a postřehy pro práci v příštím školním roce

1. Uvítání všech přítomných a seznámení s programem
2. Změna ve školské radě pro příští školní rok
Pro příští školní rok dojde k ukončení mandátu p. Tautzové (nebude splňovat podmínky pro práci ve školské radě - jedno dítě končí ZŠ a druhé bude mít odklad školní docházky). Místo ní by se od září měl stát členem školské rady pan Vaněček David - třetí kandidát z podzimních voleb. S panem Vaněčkem bylo jednáno telefonicky a se svou funkcí souhlasí.
3. V jednání je místo konání podzimní burzy sportovních potřeb pořádaných Unií rodičů
Ve škole byl upraveno prostor vstupu do budovy 2. stupně. Z tohoto důvodu zde nebude možno již burzu pořádat. Jsou tedy hledány vhodné prostory.
4. Plán práce školské rady na příští školní rok - bude se tvořit koncem srpna, všichni členové budou osloveni, aby měli možnost dát své podměty a připomínky
5. Konference rodiče + škola - na podzim (patrně v říjnu) by se mohla uskutečnit konference mezi rodiči, kantory a vychovateli, která by mohla pomoci k pojmenování i odstranění některých problémů, které zde jsou.
Závěry by pak byly prezentovány v Polickém měsíčníku.
6. Seznámení s výsledky dotazníků paní Šrůtkové - Na její otázky reagovalo na jaře 2013 asi 200 rodičů. V odpovědích se v části spolupráce v rovině učitel - rodič - žák často objevovala snaha o spolupráci se školou v oblasti sportu a společných výletů. Dále pomoc při akcích školy a pořádání přednášek.
V rovině spolupráce rodič - učitel to byla především chuť diskutovat o problémech, návštěva v hodinách, on-line nástěnka - informovanost o akcích školy.
7. Diskuse- o internetových stránkách školy - kalendář akcí velmi nepřehledný, často zde nejsou uvedené akce, které se konají. Pokusit se společně najít nějaké lepší řešení (např. MŠ na sídlišti má toto velmi pěkně řešené).
- Paní Řeháková znovu připomněla, že již delší dobu dává mnoho podnětů pro zřízení přípravy dětí před vstupem do školy - jakási "předškolka", kde by se děti, které mají jít do školy, jednou týdně připravovaly na školní práci. Zatím ale tyto podněty nepadly na úrodnou půdu a nedošlo k jejich uplatnění.
8. Závěr- poděkování za činnost rady v tomto školním roce. Přání klidných a krásných dovolených. V srpnu všichni obdrží návrh plánu na příští školní rok, ke kterému je možné se vyjádřit, případně jej doplnit o další podměty.


Datum příští školské rady bude upřesněn až na počátku září.

  zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace