Zápis z rady školy konané v úterý 13. dubna 2010 20. 4. 2010

Přítomni: I. Řeháková, I. Kaufmanová, I. Seidlmanová , L. Fulková, M. Vaisarová, V. Bornová, K. Kuchtová, M. Vintrová Omluveni : P. Pavlová Host: V. Klusáčková V. Plachtová – ředitelka městské knihovny Spolupráce s městskou knihovnou

Ředitelka knihovny Věra Plachtová v úvodu chválila spolupráci se základní školou. Informovala nás o vzrůstajícím počtu dětských čtenářů , o aktualizovaných besedách pro školáky / např. „Bezpečný internet“ / a o akcích pro předškoláky.
Knihovna na podzim minulého roku spustila nové webové stránky a rozběhla nový program přebírání informací z Národní knihovny.
Velká pochvala patří i okolním vesnickým knihovnám. V současné době bohatou nabídku různých akcí nabízí obecní knihovna v Pěkově/ noc s Andersenem, výstava starých fotografií, karneval na ledě,…/
Na závěr pohovořila p. učitelka Věra Klusáčková o čtenářských denících. Do některých nám dovolila i nahlédnout.

2. Literární soutěž „ Vesele stárnout „ aneb Až budu dědečkem, Až budu babičkou…

Sociálně – zdravotní komise vyhlásila literární soutěž pro děti ze základních škol na téma Až budu dědečkem, Až budu babičkou. Garantem soutěže je L. Fulková. Uzávěrka soutěže je 19.5.2010. Nejlepší práce budou odměněny a otištěny v Polickém měsíčníku.

3. Sběr starého papíru

Sběr starého papíru proběhne 20.4. – 22.4.2010 od 7,00 – 9,00 a odpoledne od 12,00 – 14,00. Ještě jedna akce by měla proběhnout ke konci května.

  zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace