Zápis z rady školy konané v úterý 16. února 2010 27. 2. 2010

Přítomni: P. Pavlová, M. Vaisarová, V. Bornová, I. Řeháková, I. Kaufmanová, I. Seidlmanová Omluveni: L. Fulková, K. Kuchtová, M. Vintrová ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jednání se uskutečnilo na faře – ve společenské místnosti děkanského úřadu v přítomnosti faráře Mariana Lewického.

1/         Nejprve proběhla diskuse o práci, významu a poslání rady školy.
Všichni členové byli opětovně vyzváni k přenosu informací, k aktivnímu řešení problémů žáků, rodičů, pedagogických i nepedagogických pracovníků, zástupců samospráv i široké veřejnosti.
                        Členové rady školy nechtějí pracovat formálně a samoúčelně.
Věří v pochopení a spolupráci všech, kterých se život ZŠ a MŠ týká, koho zajímá.
 
2/         Spolupráce s panem farářem v souvislosti se školskými zařízeními je příkladná a otevřená. Ve vánočním čase proběhly návštěvy jesliček.
Na čas velikonoční – pondělí 29. 3., úterý 30. 3., středu 31. 3. – nabízí prohlídku kostela s výkladem křížové cesty přiměřené věku dětí.
                        Náboženství učí pan farář v Polici nad Metují – 3 skupiny společně s K. Nekvindovou a J. Troutnarem / vozí 2 děti z Bukovice/, ve Žďáře nad Metují a v Machově.
                        Pan farář je ochoten vysvětlovat a vyučovat náboženství i pro zájemce z řad dětí, mládeže i dospělých na základě dohody.
                        Pan farář členy seznámil s bohatou zásobou knih s náboženskou tématikou pro děti a mládež.
 

  zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace