Zápis ze školské rady konané 11.11.2013 21. 11. 2013

Přítomni: L. Fulková, I. Jenková, M. Vaisarová, I. Řeháková, K. Kuchtová, I. Kaufmanová, Vaněček a L. Lecnarová (praktikantka) Omluveni: K. Šrůtková, V. Bornová Hosté: K. Nývlt - ředitel ZŠ a MŠ, pí J. Šulcová - zástupce ředitele pro 1. stupeň ZŠ, p. Z. Teichman - zástupce pro 2. stupeň ZŠ Program jednání: Prohlídka budovy školy a porovnání změn, ke kterým došlo v průběhu prázdnin

1. Uvítání všech přítomnýcha prohlídka školy – suterén, školní družina, kanceláře, chodba v 1.poschodí, barevné sladění chodeb a dveří.
2. Využití venkovní učebny- V současné době slouží učebna k uskladnění pomůcek, které byly na půdě. Od jarního období bude využívána mateřskou školou + učiteli podle předmětů, pokud budou mít zájem.
3. Výroční zpráva- nejprve byly zodpovězeny dotazy k upřesnění některých bodů výroční zprávy. (Příchody a odchody zaměstnanců – důchod, nemoci. Škola má v současné době 1 asistenta. V MŠ pracují 4 nekvalifikovaní).
Školská rada pak výroční zprávu schválila.
4. Příprava Burzy- Unie rodičů chystá Burzu na pátek a sobotu 8. a 9. listopadu. Burza proběhne v malé tělocvičně. Burzu zajišťuje paní Tautzová.
5. Den otevřených dveří- na škole proběhl 7.11.2013.
Uvažuje se o Dni otevřených dveří ve všech školských zařízeních ve městě (Základní škola, Mateřské školy a Základní umělecká škola). Patrně není reálné sjednotit datum. Bylo by možné např. ke dni učitelů. Ponechává se otevřené a veřejnost bude včas informována.
6. Různé
Školu čekají třídní schůzky – proběhnou ve čtvrtek 14.11., dále se uskuteční schůzka pro rodiče vycházejících žáků – burza pro volbu povolání.
Škola má v plánu uskutečnit akce pro spolupráci rodičů a školy – diskuse by se měly týkat šikany, počítačových problémů a drog.
Od pondělí 18.11. začínají jezdit žáci 3. ročníku plavat. V únoru začnou jezdit žáci 4. ročníku.
Z jednotlivých pracovišť:
Ulice Jiráskova - došlo ke změně – odešla paní Šumberová a místo ní nastoupila paní Bendová.
Velké Petrovice – v současné době se chystají na akci Rozsvěcení vánočního stromu, kde děti předvedou krátký program.
Česká Metuje – dnes měla akci na přivítání Svatého Martina.
Bezděkov – též jej čeká příprava na besídku, která se uskuteční v úterý 17.12.
Vánoční prázdniny budou letos trvat 14 dní. Po tuto dobu budou uzavřena všechna pracoviště MŠ patřících k základní škole. Uzavření bude od pondělí 23. 12. do pátku 3.1.2013. Provoz ve všech zařízeních opět začne v pondělí 6. ledna 2014.
Bylo přijato opatření na provoz školek v době školních prázdnin. Protože o prázdninách chodí do školek méně dětí, bude rozhodujícím počtem pro fungování školky 10 dětí.
Během dalších prázdnin bude vždy otevřeno pouze jedno pracoviště.
Na jarní prázdniny bude otevřena pouze MŠ v České Metuji.
Během letních prázdnin bude v druhém červencovém týdnu a předposledním srpnovém týdnu otevřena pouze MŠ na Bezděkově.
7. Diskuse
Jídelna – v současné době má asi 300 strávníků. Byla diskutována kvalita jídla, velikost porcí a prostředí stravování. V jídelně má možnost se stravovat i veřejnost.
Bylo vysloveno poděkování učitelům, kteří v rámci výuky navštěvují radnici – dochází zde ke propojení správy, veřejnosti a školy.
Prosba – vybrat žáky ze 7. – 9. tříd do školního parlamentu. Tito žáci by pomáhali svým vyjádřením k zhodnocení městských akcí.
Tělocvikáři by měli navrhnout využití víceúčelového sportoviště.
Dále mohou podat návrhy na zřízení posilovacích prostorů – kde by je bylo možné doplnit.
Místnost po Variantě bude nabídnuta jako kanceláře k pronajmutí.

Přání odpočinku a pěkných Vánoc.

Příští školská rada se koná lednu – přesné datum bude upřesněno. Proběhne na radnici. Téma – Promítej i ty.
Hosty budou pí Rutarová, pí Nekvindová a pí Meierová.

  zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace