Zápis ze školské rady konané 16.9.2013 22. 9. 2013

Přítomni: L. Fulková, K. Kuchtová, M. Vaisarová, I. Kaufmanová, V. Bornová, I. Řeháková, K. Šrůtková, Vaněček Omluveni: I. Jenková Hosté: p. K. Nývlt, p. J. Šulcová Program jednání: Plán školské rady, schválení dokumentů, začátek školního roku

1. Uvítání všech přítomných – přivítání nového člena – p. Vaněčka
Schválení plánu činnosti školské rady – plán byl schválen.
2. Schválení dokumentů
Klasifikační řád
Školní řád
Sankční řád
Řád školní družiny
Rámcový plán práce školy pro školní rok 2013-2014
Školská rada všechny dokumenty schválila jednohlasně.
3. Aktualizace www stránek
Paní Šrůtková požádala o možnost zřízení na školních stránkách odkazu na Unii rodičů. Zde by mohl být i odkaz na předsedkyni Unie paní Tautzovou i na paní Šrůtkovou. Touto cestou se chce Unie rodičů pokusit o zviditelnění své práce i možnost získání dalších rodičů ke spolupráci.
Je nutné pravidelně aktualizovat stránky – informace o škole, např. plán činnosti….
Časopis Duha vyjde koncem září nebo v první polovině října – měla zde by být výzva pro rodiče, kteří chtějí spolupracovat se školou na akcích pro děti.
4. Zahájení provozu
Mateřské školky jsou plně obsazené. MŠ Police při ZŠ 25 dětí, MŠ Česká Metuje 21 dětí, MŠ Petrovice 17 dětí a MŠ Bezděkov 25 dětí.
Škola měla k 2. září 445 žáků.
Do ŠD je přihlášených 108 dětí. Provoz družiny je od 6 hodin do 15 hodin a dále navazují kroužky. Na pracovišti na Bezděkově byl prodloužen provoz školní družiny o půl hodiny. Takže též končí v 15 hodin a třikrát v týdnu mají žáci možnost navštěvovat navazující kroužky.
V 6. třídách je 30 a 31 žáků. 15 žáků je zde vedených s SPU. Dochází ke kontrole nutnosti individuálních plánů + žáci navštěvují nápravy u paní Křišťálové. Děti zde pracují přímo i dostávají zadané domácí práce. Na hodiny českého jazyka a matematiky jsou tyto třídy půlené.
6. Diskuse
Pan ředitel vysvětlil svůj postoj ke zřízení přípravného kurzu před vstupem do školy. Všechny děti, které mají nastoupit do školy by měly navštěvovat MŠ. Pokud ji navštěvují pravidelně, bývají připravené na vstup do školy. Podle zkušeností děti, které mají problémy při nástupu do školy, nenavštěvovaly školku a není zde záruka pravidelnosti a snahy spolupráce rodičů ani v tomto případě.
Paní Řeháková též vysvětlila svůj postoj. Ze zkušeností z vlastní práce se domnívá, že by se našlo i pár rodičů, kteří by tuto možnost uvítali.
Dále upozornila, že je třeba včas informovat rodiče o prospěchu dětí a to prokazatelně, aby nebyli případně zaskočeni neúspěchem svého dítěte.
Pan ředitel nabídl Unii rodičů k pořádání burzy prostory malé tělocvičny. Burza by se měla konat 8.11 a 9.11.

Poděkování hostům.
6. Stanovisko k odměně řediteli školy
Rada města požádala školskou radu o stanovisko k odměně řediteli školy. Školská rada se vyjádřila pro odměnu.

Příští schůzka bude 14.10. od 16 hodin na Městském úřadě.

  zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace