Zápis ze školské rady konané 20.1.2014 31. 1. 2014

Přítomni: L. Fulková, I. Jenková, M. Vaisarová, K. Kuchtová, I. Kaufmanová, K. Šrůtková, V. Bornová Omluveni: I. Řeháková, L. Meierová, p. Vaněček Hosté: K. Nekvindová, pí Junková, M. Hornychová, pí Kollertová Nepřítomni: na jednání byli pozváni i zástupci ZŠ a MŠ Suchý důl a ZŠ a MŠ Machov, kteří se bohužel nedostavili Program jednání: Seznámení s projektem Promítej i ty

1. Uvítání všech přítomnýcha vzájemné představení.

2. Projekt Promítej i ty – V jeho režii by měl být opět uspořádán festival i v Polici nad Metují – Jeden svět. V loňském roce měl velký úspěch.
Opět by letos mělo být jednak promítání večerní pro dospělé a dále jsou v jednání setkání se školními dětmi. Přesné termíny promítání budou upřesněny a mělo by se jednat o časové rozmezí mezi 24.3. až 4.4.2014. Velmi vhodné by bylo rozdělení témat podle tříd. Tím by se vytvořily menší diskusní skupiny.
Promítání v divadle i v Pellyho domech by bylo vhodné spojit s výstavou fotografií.
3. Poděkování organizátorům plesu Unie rodičů- ples se velmi vydařil. Byl na vysoké úrovni. Návštěvnost kolem 70 lidí. Velmi pěkné bylo zpestření vystoupením kouzelníka Miloše Malého.
4. Sportoviště – Připomenutí žádosti, aby tělocvikáři navrhli využití víceúčelového sportoviště v rámci jejich hodin TV. Na základě tohoto návrhu pak bude vypracován odpolední plán časového rozvrhu pro veřejnost.
Návrh by bylo vhodné promyslet co nejdříve.
5. Školní parlament – Připomenutí prosby – vybrat žáky ze 7. – 9. tříd do školního parlamentu. Tito žáci by pomáhali svým vyjádřením k zhodnocení městských akcí. Jedná se asi o 10 dětí.Termín příští školské rady bude zaslán emailem.

  zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace