Zápis ze školské rady konané 23.4.2014 3. 5. 2014

Přítomni: L. Fulková, I. Jenková, K. Kuchtová, I. Kaufmanová, K. Šrůtková, V. Bornová, I. Řeháková Omluveni: M. Vaisarová, D. Vaněček Hosté: K. Nývlt – ředitel ZŠ a MŠ Police nad Metují M. Balák – sportovní referent

Program jednání:
1. Sběr starého papíru
Akce probíhá tento týden od úterý 22.4. do čtvrtka 24.4.14. Vzhledem k omezením před základní školou je sběr vybírán na parkovišti u MŠ v Jiráskově ulici. Papír si odváží pan Pumr. Nejlepší sběratelé budou ke konci roku vyhodnoceni a odměněni v Kolárově divadle.
2. Provoz o prázdninách
Základní školy

uzavřeny od 30. června do 31. srpna

Mateřské školy
od 30. června do 4. července jsou v provozu všechny mateřské školy
od 7. července do 11. července je v provozu pouze mateřská škola v Polici nad Metují, Jiráskova 227
od 14. července do 15. srpna jsou uzavřeny všechny mateřské školy
od 18. srpna do 22. srpna je v provozu pouze mateřská škola v Polici nad Metují, Jiráskova 227
od 25. srpna jsou v provozu všechny mateřské školy

Školní družina

ŠD v Bezděkově nad Metují je uzavřena po celou dobu letních prázdnin
od 30. června do 4. července je ŠD v Polici nad Metují uzavřena
od 7. července do 11. července pořádá ŠD pro děti pobyt v přírodě v Křinicích
od 14. července do 22. srpna je školní družina uzavřena
od 25. srpna je školní družina v provozu vždy od 7.00 do 14.00 hodin

3. Stavební úpravy
Dokončuje se fasáda na 2. Stupni. V současné době se řeší střecha, která je z hliníkových šablon. O letních prázdninách bude provedena změna interiéru na chodbách 1. Stupně.
4. Ředitelské volno
Ředitel ZŠ a MŠ Police nad Metují Mgr. Karel Nývlt vyhlašuje z organizačních důvodů 9.5. 2014 ředitelské volno.
Tento den budou mimo provoz všechna zařízení včetně mateřských škol.
5. Beseda
ZŠ a MŠ Police nad Metují pořádá 28.4. 2014 od 18 hodin v Kolárově divadle přednášku s besedou Internet a jeho skrytá nebezpečí aneb lovci, naivky , agresoři a přátelé.
Přednáší Petr Adame.
6. Zápis do MŠ
V průběhu května bude probíhat zápis dětí do všech mateřských škol ZŠ a MŠ Police nad Metují. Rodiče si mohou vyzvednout přihlášky od 5.5. 2014 u učitelek příslušných mateřských škol.
7. Školní parlament
Žákovský parlament se poprvé sešel 9.4. 2014 pod vedením pana učitele K. Šimka.
8. Poděkování
Paní starostka Ida Jenková poděkovala vedení školy za zorganizování
Dne Země / ve spolupráci s TS a městskou policií /.
9. Využití víceúčelového hřiště
Dalším hostem školské rady byl sportovní referent Martin Balák.
Jeho pracovní náplň je velmi rozsáhlá. 13.5. bude pomáhat i se zajištěním okresního kola dopravní soutěže Besip.
Diskutovali jsme hlavně o podpoře zdravého životního stylu a veřejném sportování všech věkových kategorií. Shodli jsme se, že v dnešní době je těžké dostat děti od počítačů. O sportování většinou nemají zájem.
V současné době se pokouší M. Balák najít vhodného tenisového trenéra pro děti a přirozeně nabízet, motivovat..
Příští školská rada bude 28.5. v 16,00 v MŠ / Fučíkova/

Paní ředitelka Dana Baláková ráda nabídla setkání zaměřené na výchovně vzdělávací program jejich MŠ, seznámení s ŠVP a TVP.
Několik pozvánek jsem dala panu řediteli K. Nývltovi, aby předal učitelkám z 1. stupně.

  zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace