Zápis ze školské rady konané 28.5.2014 5. 6. 2014

Přítomni: Fulková, Řeháková, Kuchtová, Vaněček, Šrůtková, Kaufmanová, Jenková, Vaisarová Omluveni: Bornová Hosté: Nývlt, Šulcová, Baláková, Raisová, Šimková, Važanová, Ficencová, Wernerová, Nádvorníková, Taucová, Kouglová, Švábová, Meierová, Kolářová, Dobiásová, Kohlová Program jednání: Návštěva MŠ na sídlišti, spolupráce mateřské a základní školy, seznámení se vzdělávacími plány MŠ.

1. Uvítání všech přítomných – pí Fulková
2. Pí Balíková – představila RVP pro MŠ, podle kterého školka pracuje (možnost seznámení na internetových stránkách MŠ). Každá třída podle něho má pak své vzdělávací programy. Školka pracuje se všemi dětmi a individuálně i s odkladovými, kterým sestavuje individuální plán. Spolupracuje s SPC a psycholožkou pí. Dvořákovou.
3. Pí Šimková – informovala o práci s problémovými dětmi, provedením depistáže o dítěti, všechna pozorování jsou zapisována do portfolia. V poslední době jsou velkým problémem především logopedické poruchy. Školka spolupracuje s pí. Nemešovou, Řehákovou a Cvikýřovou. Vždy je ale především nutná spolupráce s rodiči a pravidelné procvičování zadaných úkolů.
4. Pí Raisová informovala o legislativě a jednotlivých školských zákonech.
5. Navržení spolupráce – bude-li mít nějaké dítě ve škole problém, je možné ve školce získat informace o tomto dítěti.
6. P. Nývlt – návrh předávání materiálů problémových dětí mezi školou a školkou. Jinak vždy záleží na rodičích. Pokud dodají škole potřebná vyšetření, které s dítětem absolvovali před vstupem do ZŠ, samozřejmě škola s těmito materiály pracuje a dítě může zohlednit vzhledem k jeho poruchám. Bohužel rodiče velmi často podklady nedodají.
7. Spolupráce s OSPOD. Pomoc i od města, pokud to bude v jeho možnostech.
8. Pí Řeháková informovala o práci poradny. Problémové děti mohou navštívit pediatrického psychiatra – na základě klinického vyšetření mohou být dítěti předepsané uklidňující léky (zde se jedná především o agresivní děti, kterých ale bohužel přibývá).
9. Poděkování všem přítomným a zvláště pracovnicím MŠ za milé přijetí a občerstvení.

  zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace