Zápis ze školské rady konané 5.10. 2010 23. 10. 2010

Přítomni: I. Kaufmanová, M. Vaisarová, P. Pavlová, L. Fulková, V. Bornová, M. Vintrová, I. Seidlmanová, K. Kuchtová Omluveni : I. Řeháková Hosté: Karel Nývlt Dana Baláková

Program jednání:
 

1.        Schválení plánu činnosti školské rady pro nadcházející školní rok 2010/ 2011.

V měsíci říjnu jsme ještě přidali bod schválení Vnitřního řádu ZŠ a MŠ a Klasifikačního řádu ZŠ a MŠ.

2.    Organizace školního roku 2010-2011.

Rodiče mají možnost najít si veškeré informace ohledně prázdnin na internetových stránkách školy. Termíny jim byly sděleny i prostřednictvím Polického měsíčníku.

3.    Technický stav budovy ZŠ Police nad Metují

Podklady pro rozpočet 2011 vypracuje vedení školy . Na podnět školské rady navštívili členové městské rady v červnu tohoto roku základní školu. Prohlédli si veškeré prostory a shodli se na tom, že v dalších letech zaměří svoji pozornost na celkovou rekonstrukci této budovy.

4.    Problematika mateřských škol –ZŠ a MŠ Police nad Metují.

D. Baláková nás seznámila s počty dětí v jednotlivých odděleních a s personálním obsazením. Chválila spolupráci se ZŠ Police nad Metují. Informovala nás o kontrole ze sociálního odboru a o dokončujících stavebních úpravách.

K. Nývlt pohovořil o MŠ, která se nachází v bývalém polytechnickém pavilonu.

5.    Různé:

-          burza sportovního oblečení a sportovních potřeb proběhne 12. – 13. 11. 2010

  zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace