Zápis ze školské rady konané 5.3.2014 10. 3. 2014

Přítomni: L. Fulková, I. Jenková, M. Vaisarová, K. Kuchtová, I. Kaufmanová, p. Vaněček, I. Řeháková Omluveni: K. Šrútková, V. Bornová, J. Šulcová Program jednání: Promítání Jeden svět

1. Uvítání všech přítomných.
2. Projekt Promítej i ty – Omluva – Jeden svět dnes nebude promítáno – technické potíže.
V Polici nad Metují v Kolárově divadle tento festival dokumentárních filmů o lidských právech proběhne od 20.3. do 23.3.2014.
V základní škole pak bude promítání pro 1.stupeň 25.3. a pro 2.stupeň bude promítání 1.4. a 2.4.2014. V současné době je již ve vstupní hale 2.stupně nainstalována výstava fotografií k letošním tématům.
3. Projekt Play Broumovsko – 27.3. zahájení projektu Orbis Pictus Play. Garantem p. Souček a p. Hanušová.
Od 28.3. 2014 do 28.2.2015 bude probíhat interaktivní výstava pro rozvoj fantazie. Výstava bude instalována v bývalé přádelně textilky Veba. Doplněna bude i o zajímavé informace o Broumovsku a okolí.
4. Muzeum papírových modelů – o jarních prázdninách jsou připraveny zajímavé programy pro děti. Je možné muzeum navštívit i v době školního vyučování. Po domluvě pí Váňová a pí Junková připraví program pro děti. Každé první pondělí v měsíci vstup zdarma, jinak pro třídy vstup za symbolické vstupné. Vše záleží jen na domluvě.
5. Šikulové – pod tímto pracovním názvem je schována myšlenka povšimnutí si a zviditelnění dětí, kteří jsou něčím výjimečné.
Žádost o typy jmen dětí, které něco dokáží (jsou dobří sportovci, starají se o nemocné prarodiče…..). Jejich nominace na odměnu.
Toto odměňování bude v rámci celoročního projektu „Všichni spolu“.
6. Školní parlament– do školního parlamentu bylo nominováno asi 10 dětí z 8.A, 9.A a 9.B.
Schůzka parlamentu s vedením města se uskuteční v týdnu po jarních prázdninách.
7. Spolupráce města se ZŠ– vedení města nabízí učitelům občanské výchovy 8. a 9.tříd, pokud mají zájem, mohou v rámci výuky navštívit veřejné zasedání.
8. Den učitelů– 20.3. od 13 hodin se v Pellyho domech uskuteční setkání pedagogických seniorů se současným vedením našich škol a města. V tento den se slaví Den vzdělávání.
9. Den s integračním záchranným systémem– je vhodné v případě takovýchto akcí dávat zpětnou reakci. Podle sdělení pí Kuchtové učitelé byli spokojeni, žáci snad také. Každý se zde mohl obohatit znalostmi podle svých představ. (Během akce bohužel mezi žáky fungoval kolektivní syndrom).
10. Zateplování školy– probíhá od podzimu. Na obou budovách jsou již vyměněna okna, pokračuje se v pracích na vnějším zateplení. Během jarních prázdnin se bude pracovat i v interiérech na 2.stupni.
11.Víceúčelové hřiště– úřad přijme od dubna sportovního referenta. V současné době se již vypracovává provozní řád sportovišť. Referent bude mít na starosti sportovní akce ve městě + provoz hřišť.
U víceúčelového hřiště budou navazovat další stavební úpravy – úprava zázemí a kabin. Též se přemýšlí o případném pořízení nafukovací haly – vše záleží na získaných informacích a propočtech dalších investic a případných nákladů spojených s provozem.
12. Velké prázdniny– město plánuje zajímavé akce na prázdniny – městská knihovna, Junáci, Muzeum papírových modelů.
V týdnu od 30.6. do 4.7. bude ŠD uzavřena.
Prázdninový pobyt školní družiny bude uskutečněn od 7.7. do 11.7.2014. Letos to bude v Křinicích.
Dále bude ŠD uzavřena od 14.7.2014 do 22.8.2014.
Opět otevřena bude poslední prázdninový týden, tj. od 25.8.2014. V tento týden budou moci děti přijít bez předchozího přihlášení, podle okamžitých potřeb rodičů. Provoz ŠD bude od 7 hodin do 14 hodin.
13. Projektový manažer– město má svého projektového manažera, pí Evu Papájovou. Tento manažer má v náplni své práce pomáhat s vypracová-váním projektů.
14. Významná životní jubilea a odchody do důchodů– město jako zřizovatel by rádo popřálo zaměstnancům ve svých organizacích při jejich životních jubileích nebo při odchodu do důchodu. Již oslovilo vedení jednotlivých zařízení, zda ho mohlo včas informovat.
15. Ocenění učitelů a vychovatelů– město by rádo ocenilo kvalitní práci těchto zaměstnanců. Návrhy by vycházely od ředitelů jednotlivých příspěvkových organizací. Tato akce by se uskutečňovala k 28.říjnu.
16. Den otevřených dveří– jedná se o možnost veřejnosti navštívit všechny školy a školky pod správou města. Vzhledem k tomu, že se na jednotlivých pracovištích v současné době buduje, bude vhodný termín na začátku nového školního roku – tj. v září 2014. V té době by mělo být ukončeno zateplování základní školy + rekonstrukce zahrady (venkovní učebna), rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ na sídlišti + zahrada, rekonstrukce v ZUŠ.
17. Umístění dítěte do odpovídajícího školního zařízení– společně se sociálním odborem bude vedeno sjednání s rodiči, aby dítě bylo umístěno do odpovídajícího školního zařízení.

Termín příští školské rady 23.4.2014 v 16 hodin na Městském úřadě.

  zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace