Zápis ze školské rady konané 9.11. 2010 9. 11. 2010

Přítomni: I. Kaufmanová, M. Vaisarová, P. Pavlová, L. Fulková, M. Vintrová, I. Seidlmanová, K. Kuchtová, I. Řeháková Omluveni : V. Bornová Hosté: Karel Nývlt, R. Vlachová

Program jednání:
1.   Schválení Výroční zprávy.

2.   Závěry a shrnutí průběhu školní inspekce - proběhla na ZŠ od 18.10 do 21.10.2010. Během měsíce prosinec bude vypracována zpráva o inspekci, která bude obsahovat asi 20 až 30 stran. Co se týká výsledků inspekce - výuka byla celkem v pořádku. Návštěva mateřských škol též proběhla v pořádku, drobné nedostatky se objevily v MŠ Česká Metuje.

Školu navštívilo celkem 8 inspektorů - jeden na kontrolu jídelen, dva na kontrolu mateřských škol, dva na kontrolu práce učitelů na 1. stupni, dva na kontrolu práce učitelů na 2.stupni a jeden na kontrolu administrativy.

Výtka byla vůči vybavení školy nábytkem - nutno renovovat.

Inspekce též iniciovala otázku četnosti jednání školské rady + voleb. Volby proběhnou v lednu 2011.

3.    Volno-časové aktivity

Na ZŠ letos pracuje kroužek Atletiky, který vede pan Holub. Snaha o jeho propagaci.

Kulturní činnost má na starosti slečna Golová - zasílá nabídky kulturního centra školám i školkám. Je na jejich zvážení, který pořad si vyberou. V nejbližší době - Včelí medvídci + začátek prosince divadlo Drak - Anděl páně, zlámal sáně.

Spolupráce mezi kulturním centrem města a ZŠ je dobrá.

V nabídce centra je i využití jak Pellyho domů, tak Kollárova divadla.

4.    Hodnocení přechodu dětí z vesnických škol

V současné době není žádný větší problém při přechodu dětí z vesnických škol na druhý stupeň ZŠ v Polici nad Metují

5. Tento bod bude přenechán na příští schůzku - týká se sportovních aktivit  - fotbalu, kluziště a vleku na Nebíčku

  zpět

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace