Seznam a kontaktní údaje učitelů

  1. stupeň třídnictví kabinet umístění telefon mobilní tel. e-mail
Mgr. Macháčková Jana 1.A sborovna 1. st. 1. patro 1. st. 491 580 083   machackova@zspolice.cz
Mgr.
Dostálová Jana
1.B sborovna 1. st. 1. patro 1. st. 491 580 083   dostalova@zspolice.cz
Mgr. Švábová Michaela 2.A sborovna 1. st. 1. patro 1. st. 491 580 083   svabova@zspolice.cz
Mgr. Pátková Karolína 2.B sborovna 1. st. 1. patro 2. st. 491 580 083   patkova@zspolice.cz
Mgr. Kolářová Andrea 3.A sborovna 1. st. 1. patro 1. st. 491 580 083   kolarova@zspolice.cz
Mgr. Šturmová Tereza
3.B sborovna 1. st.. 1. patro 1. st. 491 580 083   sturmova@zspolice.cz
Mgr. Nádvorníková Irena 4.A sborovna 1. st. 1. patro 1. st. 491 580 083   nadvornikova@zspolice.cz
Mgr. Pivničková Petra
4.B sborovna 1. st. 1. patro 1. st. 491 580 083   pivnickova@zspolice.cz
Mgr.
Horáková Šulcová Jana
4.C
sborovna 2. st. 1. patro 2. st. 491 580 082   horakova@zspolice.cz
  Šefcová Eva 5.A sborovna 1. st 1. patro 1. st. 491 580 083   krejci@zspolice.cz
Mgr. Meierová Lenka 5.B sborovna 1. st. 1. patro 1. st. 491 580 083   meierova@zspolice.cz
Mgr. Šulcová Jana   kancelář zástupců 1. patro 2. st. 491 580 084 777 036 001 sulcova.jana@zspolice.cz
Mgr. Kulhánková Lenka   kabinet spec. ped. 2. patro 1. st. 491 580 093   kulhankova@zspolice.cz
               
  2. stupeň třídnictví kabinet umístění telefon mobilní tel. e-mail
  Seidlová Miroslava 6.A sborovna 2. st 1. patro 2. st. 491 580 082   seidlova@zspolice.cz
Mgr. Jirman Petr
6.B
sborovna 2. st 1. patro 2. st. 491 580 082    
Mgr. Dundrová Klára 6.C sborovna 2. st 1. patro 2. st. 491 580 082    
Ing. Michálková Jitka
7.A sborovna 2. st. 1. patro 2. st. 491 580 082   michalkova@zspolice.cz
PaedDr.
Soldánová Ivana
7.B sborovna 2. st. 1. patro 2. st. 491 580 082   soldanova@zspolice.cz
Mgr. Kuchtová Květoslava 7.C sborovna 2. st 1. patro 2. st. 491 580 082   kuchtova@zspolice.cz
Mgr. Nováková Hana
8.A sborovna 2. st 1. patro 2. st. 491 580 082   novakova@zspolice.cz
Mgr. Prokopová Marta 8.B sborovna 2. st 1. patro 2. st. 491 580 082   prokopova@zspolice.cz
Mgr. Pešoutová Iva 8.C sborovna 2. st 1. patro 2. st. 491 580 082   pesoutova@zspolice.cz
Mgr. Stejskalová Hana 9.A sborovna 2. st 1. patro 2. st. 491 580 082   stejskalova@zspolice.cz
  Scholzová Vilma 9.B sborovna 2. st 1. patro 2. st. 491 580 082   scholzova@zspolice.cz
Mgr. Nosková Martina 9.C sborovna 2. st 1. patro 2. st. 491 580 082   noskova@zspolice.cz
Mgr. Horáková Šulcová Jana   sborovna 2. st. 1. patro 2. st. 491 580 082   horakova@zspolice.cz
Mgr. Štrofová Eva
  sborovna 2. st 1. patro 2. st. 491 580 082   strofova@zspolice.cz
Mgr. Dvořáková Naděžda
  kancelář zástupců
1. patro 2. st. 491 580 097 602 210 088 dvorakova@zspolice.cz
  Jansa Petr   sborovna 2. st 1. patro 2. st. 491 580 082   jansa@zspolice.cz
DiS. Kolář Jakub
  sborovna 2. st 1. patro 2. st. 491 580 082   kolar@zspolice.cz
Mgr. Kozlovský Pavel   sborovna 2. st 1. patro 2. st. 491 580 082   kozlovsky@zspolice.cz
Mgr. Krejsarová Petra   kabinet vých. poradce 1. patro 2. st. 491 580 089 778 053 060 krejsarova@zspolice.cz
Mgr. Nekvindová Kateřina   kabinet met. prevence 1. patro 2. st. 491 580 089 778 053 060 nekvindova@zspolice.cz
Mgr. Nývlt Karel   kancelář ředitele 1. patro 2. st. 491 580 086 608 036 000 nyvlt@zspolice.cz
  Teichman Zdeněk   kancelář zástupců 1. patro 2. st. 491 580 081 608 036 001 teichman@zspolice.cz
Mgr. Teichmanová Renata   sborovna 2. st 1. patro 2. st. 491 580 082   teichmanova@zspolice.cz
               
  Školní družina   kabinet umístění telefon mobilní tel. e-mail
Bc. Gennertová Stanislava   školní družina 1. patro 2. st. 491 580 096   gennertova@zspolice.cz
  Mohelníková Jana   školní družina 1. patro 2. st. 491 580 091   mohelnikova@zspolice.cz
  Řeháková Eva   školní družina 1. patro 2. st. 491 580 092   rehakova@zspolice.cz
               
  Asistenti pedagoga   kabinet umístění telefon mobilní tel. e-mail
Mgr. Čížek Marcel           cizek@zspoolice.cz
  Dostálová Aneta           dostalova.aneta@zspolice.cz
  Frýbová Milena
          frybova@zspolice.cz
  Petříková Lucie           petrikova@zspolice.cz
  Geislerova Petra
          geislerova@zspolice.cz
  Pavlová Pavla           pavlova@zspolice.cz
  Majerska Nikola
          majerska@zspolice.cz
  Gennertová Stanislava   školní družina 1. patro 2. st. 491 580 096   gennertova@zspolice.cz
  Mohelníková Jana   školní družina 1. patro 2. st. 491 580 091   mohelnikova@zspolice.cz
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace