Obecné informace

Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod, je školou, která sdružuje více druhů škol a zařízení. Vzhledem k legislativním změnám se postupně součástí našeho subjektu stala Základní škola Bezděkov nad Metují, mateřské školy Bezděkov nad Metují, Velké Petrovice, Česká Metuje a v roce 2010 byla přestavěna část polytechnického pavilonu, kde vznikla jedna třída mateřské školy v Jiráskově ulici 227. Ke škole byla ještě připojena školní jídelna v Bezděkově nad Metují a výdejny ve Velkých Petrovicích a České Metuji. Jako další zařízení byla připojena školní družina v Bezděkově nad Metují.

Počet zařízení, které náš subjekt sdružuje, není zrovna typický a možná se tak vymyká běžným zvyklostem, jelikož máme zařízení celkem ve čtyřech obcích.

Díky vstřícnosti jednotlivých obecních úřadů je chod sloučených zařízení po provozní stránce financován vždy obcí, ve které zařízení je. Náklady na mzdy jsou hrazeny z prostředků, které obdržíme z KÚ Královéhradeckého kraje.

Všechny obce se snaží zajistit dle svých možností kvalitní zázemí pro provoz svých budov. V roce 2013 a 2014 došlo k dlouho očekávané investici na budovách naší školy v Polici nad Metují, kdy bylo provedeno kompletní zateplení budov staré školy, nové školy a tělocvičny. V rámci zateplování byla provedena i kompletní výměna oken a zateplení střech. Škola také dostala novou barevnou podobu. Stejně tak došlo ke změnám všech chodeb staré i nové školy. Všechny architektonické změny, které byly provedeny uvnitř i vně školy, navrhl pan ing. arch. Jiří Dařbuján.

Všechny stavební úpravy, které proběhly v našich zařízeních, mají kladný vliv na vzdělávání žáků v naší škole.

Od 1. 9. 2023 došlo k osamostatnění MŠ, ZŠ, ŠD a ŠJ Bezděkov nad Metují.

Součásti školy

Základní školy

  • Základní škola Police nad Metují

Mateřské školy

  • Mateřská škola Česká Metuje
  • Mateřská škola Velké Petrovice
  • Mateřská škola Police nad Metují, Jiráskova 227

Školní družiny

  • Školní družina Police nad Metují

Školní jídelny

  • Školní jídelna Police nad Metují
  • Školní jídelna - výdejna - mateřská škola Česka Metuje
  • Školní jídelna - výdejna - mateřská škola Velké Petrovice
  • Školní jídelna - výdejna - mateřská škola Police nad Metují, Jiráskova 227