Obecné informace

Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod, je školou, která sdružuje více druhů škol a zařízení. Vzhledem k legislativním změnám se postupně součástí našeho subjektu stala Základní škola Bezděkov nad Metují, mateřské školy Bezděkov nad Metují, Velké Petrovice, Česká Metuje a v roce 2010 byla přestavěna část polytechnického pavilonu, kde vznikla jedna třída mateřské školy v Jiráskově ulici 227. Ke škole byla ještě připojena školní jídelna v Bezděkově nad Metují a výdejny ve Velkých Petrovicích a České Metuji. Jako další zařízení byla připojena školní družina v Bezděkově nad Metují.

Počet zařízení, které náš subjekt sdružuje, není zrovna typický a možná se tak vymyká běžným zvyklostem, jelikož máme zařízení celkem ve čtyřech obcích.

Díky vstřícnosti jednotlivých obecních úřadů je chod sloučených zařízení po provozní stránce financován vždy obcí, ve které zařízení je. Náklady na mzdy jsou hrazeny z prostředků, které obdržíme z KÚ Královéhradeckého kraje.

Všechny obce se snaží zajistit dle svých možností kvalitní zázemí pro provoz svých budov. V roce 2013 a 2014 došlo k dlouho očekávané investici na budovách naší školy v Polici nad Metují, kdy bylo provedeno kompletní zateplení budov staré školy, nové školy a tělocvičny. V rámci zateplování byla provedena i kompletní výměna oken a zateplení střech. Škola také dostala novou barevnou podobu. Stejně tak došlo ke změnám všech chodeb staré i nové školy. Všechny architektonické změny, které byly provedeny uvnitř i vně školy, navrhl pan ing. arch. Jiří Dařbuján.

Během letních prázdnin v roce 2014 došlo také k zateplení budovy základní školy a mateřské školy v Bezděkově nad Metují, kterou financovala obec Bezděkov nad Metují. V roce 2015 bylo provedeno zateplení a výměna oken na budově mateřské školy v České Metuji. Tuto akci financovala obec Česká Metuje za podpory EU. V roce 2015 došlo k dokončení přestavby podkroví obecního úřadu ve Velkých Petrovicích, kam byla nově přesunuta mateřská škola. Přestavbou byly vytvořeny krásné a především větší prostory pro činnost mateřské školy, než byly původní prostory ve staré budově. Přestavbu financovala obec Velké Petrovice za podpory EU.

Všechny stavební úpravy, které proběhly v našich zařízeních, mají kladný vliv na vzdělávání žáků v naší škole.

Součásti školy

Základní školy

 • Základní škola Police nad Metují
 • Základní škola Bezděkov nad Metují

Mateřské školy

 • Mateřská škola Bezděkov nad Metují
 • Mateřská škola Česká Metuje
 • Mateřská škola Velké Petrovice
 • Mateřská škola Police nad Metují, Jiráskova 227

Školní družiny

 • Školní družina Police nad Metují
 • Školní družina Bezděkov nad Metují

Školní jídelny

 • Školní jídelna Police nad Metují
 • Školní jídelna Bezděkov nad Metují
 • Školní jídelna - výdejna - mateřská škola Česka Metuje
 • Školní jídelna - výdejna - mateřská škola Velké Petrovice
 • Školní jídelna - výdejna - mateřská škola Police nad Metují, Jiráskova 227