Ceník obědů, přesnídávek a svačinek

Základní škola

6 let

7 - 10 let

11 - 14 let

15 let a více

Obědy

29,00 Kč

31,00 Kč

34,00 Kč

36,00 Kč

Mateřská škola

3 - 6 let

7 - 10 let

Obědy

27,00 Kč

29,00 Kč

Mateřská škola

3 - 6 let

7 - 10 let

Přesnídávky

10,00 Kč

12,00 Kč

Mateřská škola

3 - 6 let

7 - 10 let

Svačinky

10,00 Kč

12,00 Kč

Ostatní

Zaměstnanci

Důchodci

Cizí strávnící

Obědy

36,00 Kč

36,00 Kč

91,00 Kč