18. ročník „pobytu v přírodě“

13. 9. 2015

A je tu opět léto, čas, kdy Základní škola Police nad Metují pořádá, jako každý rok pobyt v přírodě pro děti ze školní družiny. Mezi účastníky zájezdu patří děti z Police a Bezděkova.Letošního 18. ročníku se zúčastnilo 54 dětí. S nimi si tábor užívalo 5 pomocníků pod vedením vychovatelek paní Řehákové a slečny Šárky Hruškové (hlavní šéf kuchařka tábora). Letos jsme se ubytovali ve sportovní hale v Bražci u Náchoda.

 

Z polické ZŠ jsme vyrazili pěšky do Žďáru nad Metují, odkud jsme pokračovali vlakem do Náchoda. Po posilnění zmrzlinou jsme se vydali na náš první cíl-náchodský zámek.
S dětmi jsme zdolali 141 schodů do zámecké věže, odkud jsme si mohli vychutnat nádherný výhled na Náchod a okolí. Po náročném výstupu jsme se posilnili výbornou svíčkovou v nedaleké Sokolovně. Poté jsme pokračovali do Bražce, kde jsme se ubytovali a rozdělili děti do týmů. Letošní téma táboru byla „lesní zvířátka“. Když se každý seznámil se svým týmem, vyrazili jsme na nedaleké hřiště, kde týmy soutěžily o první body. Po návratu byla připravena večeře, která dětem chutnala. Posléze následovala sprcha, pohádka a zasloužený spánek.

Druhý den ráno nás vyvezl autobus na Dobrošov, odkud jsme přešli na vydatný oběd (kuřecí řízek a šťouchané brambory), podávaný na Jiráskově chatě. Za příznivého počasí jsme se vydali turistickou cestou přes peklo, kde děti měly pauzu na nákupy a volnou zábavu. Z pekla jsme pokračovali na Ostrovy, kde na děti čekalo překvapení – opékání. Během cesty děti v lese stavěly domečky ve svých týmech, kde si ke každému domečku měly připravit povídání. Pak nás už jen čekala cesta do tělocvičny, kde následovala diskotéka, večerní hygiena a pohádka.

Třetí den ráno byly kontrolovány dětem pelíšky, za které dostávala družstva body. Znovu nás odvezl autobus na Dobrošov. Oběd (přírodní plátek s hranolky) podávaný na Jiráskovi chatě sklidil velký ohlas u dětí. Po výborném obědě za mírně deštivého počasí jsme vyrazili směr Březinka. Zde jsme se rozdělili na skupiny a postupně jsme si prohlíželi interiéry pevnosti. Po prohlídce jsme se pomalu přesunuli opět do tělocvičny. Po příchodu do tělocvičny pomocníci připravovali stezku odvahy, která se dětem moc líbila.

Poslední den nás čekal velký úklid, vyhlašování výsledků, které byly velice vyrovnané.
Když byly děti zabaleny, tělocvična byla uklizena, čekala nás poslední cesta do Náchoda, kde jsme si dali oběd (buchtičky se šodó) a v jednotlivých skupinkách si děti nakoupily dárky. Po nákupech jsme vyrazili na vlak, který nás dovezl do Žďáru nad Metují, odkud jsme se vraceli do Police pěšky. U školy na nás už čekali netrpěliví rodiče.

Tím to bychom chtěli poděkovat především p. Řehákové, která má stále elán a chuť tábory organizovat, p. Řehákovi, který zajišťoval dohled nad dětmi, ale také zajišťoval každodenní nákupy, a v poslední řadě nesníme zapomenout na Annu Novotnou, Květu Vídeňovou, Evu Šefcovou. Bez nich by práce byla mnohem složitější a těžší. Děkujeme tedy všem zúčastněným a budeme se těšit za rok na viděnou. foto

Šárka, Janča a Domča