A je tu leden

3. 1. 2016

Ve školním roce 2015 – 2016 máme 4 oddělení školní družiny se 108 přihlášenými dětmi. Podzimní období ve družině bylo jako jiná léta. Věnovali jsme se aktivitám charakteristickým pro toto období. Malování, vyrábění, čtení, sportování, hrám v přírodě, v parcích, v tělocvičně. V plánu byla drakiáda, ale bohužel nám na ni nepřálo počasí, škoda. Prvňáčkové a druháčkové navštívili bazén ve Vebě v Broumově, kde si pohráli, zaskotačili nejen v bazénu, ale i ve vířivce. Byli nadšeni.

V adventním čase jsme se učili vnímat atmosféru tohoto období, věnovali jsme se vyrábění Mikulášů, čertů, andělů, přáníček, dárků. Vyprávěli jsme si o vánočních zvycích a zkoušeli jsme je. V pátek 18. 12. jsme navštívili papírové muzeum, kde jsme vyslechli vyprávění pana Jiřího Horkela. Děti s napětím poslouchali vánoční příběh o Ježíškovi. Poslední aktivitou tohoto období byla v každém oddělení vánoční nadílka a s tím navozená vánoční atmosféra.

I v letošním školním roce vedou vychovatelky v odpoledních hodinách kroužky (i pro nedružinové děti)- ruční práce, sportovní, vaření a zdravotnický. Kroužky navštěvuje 59 dětí. foto