Akce v dubnu

11. 5. 2016

V dubnu, kdy bylo počasí opravdu aprílové, jsme využili dny k návštěvě knihovny, kde po 4 různá odpoledne paní Boučková připravila zajímavá naučná povídání zpestřená hrou.

 Navštívili jsme muzeum Merkuru, kde kromě prohlídky vystavených exponátů si děti vyzkoušely i něco postavit. Pro některé z nich to bylo první setkání s touto stavebnicí. 1. a 2. oddělení při příležitosti Dne Země využilo nabídky Muzea papírových modelů, kde nám slečna Váňová zábavnou formou připomněla, kde všude se setkáváme s papírem, a pak se začalo vyrábět. Zkusili jsme si vyrobit loutky z ponožek a složit z papíru vějíře.  4. oddělení se věnovalo projektu „voda“. Všechna 4 oddělení koncem dubna malovala čarodějnice, následovalo dětmi hodnocení dětských prací svých kamarádů. Zahráli jsme si na učitele. Dvě dubnové návštěvy wellness centra v Broumově byly pro letošní rok poslední.

Podle vychovatelek dubnové akce byly vydařené. Doufáme, že byla spokojenost i na straně dětí. foto