Činnost ve školní družině III. Oddělení.

28. 4. 2022

Od nového pololetí jsme v našem třetím oddělení přivítali nové děti z Ukrajiny. Dětem se u nás líbí, ostatní je přijali vřele a moc jim pomáhají v aklimatizaci. Jazyková bariéra dětem nečiní potíže. Domluví se velmi dobře. 

    Začali jsme také soutěž ve skládání puzzlí a také začínáme trénovat na čtyřboj. Dále probíhá výtvarná soutěž, kdy si děti zahrají na učitele a hodnotí výtvory všech, kteří navštěvují školní družinu.

    Samozřejmě velkou část pobytu ve školní družině se snažíme být co nejvíce venku a nechat dětem také prostor k volné hře.

    Vyrobili jsme si divadélko a  barevné vesničky, kterými jsme vyzdobili okna na prvním stupni.

   Také jsme navštívili velikonoční výstavu v infocentru a výstavu kraslic ve staré škole.