Co druháci ve družině dělali v zimním období.

8. 3. 2023

Předvánoční čas jsme věnovali tradičně Mikuláši a čertovi, vánočním svátkům – vyráběli jsme, povídali si o tradicích, zpívali koledy, užili jsme si vánoční besídku s nadílkou. Vánočně jsme se také naladili v knihovně při pěkně připravené besedy a u plnění úkolů. V lednu jsme malovali obrázky pro knihovnu na téma „Perníková chaloupka na 100 způsobů“. Výstavku výkresů jsme si následně v knihovně prohlédli.  K zimním radovánkám jsme se snažili okamžitě využít sněhové nadílky nebo jsme sportovali v tělocvičně.

 Zimní období jsme ukončili v pátek karnevalem, kterému předcházela výroba klobouků, pozvánek.