Co jsme dělali první pololetí školního roku 2014 - 2015 ve školní družině

2. 2. 2015

Provoz družiny je jako minulá léta od 6:00 – 7:45 hodin, odpoledne po vyučování do 15 hodin. 98 dětí tráví svůj volný čas ve 4 odděleních naší školní družiny, řídíme se RVP, který každý rok podle potřeb upravujeme. Letos nás doprovází PES – přítel člověka. Snažíme se dětem zpříjemnit odpoledne pestrou nabídkou činností.

Od začátku školního roku jsme podzimní čas a teď část zimního období věnovali aktivitám, které jsou u dětí jak oblíbené, ale i ty při kterých procvičujeme naše smysly, soustředěnost, učíme se základy společenského chování, sportujeme, trávíme co nejvíce času venku, vyrábíme. Z oblíbených akcí tohoto období budeme jmenovat „drakiádu“, 2 x plavání v krytém bazénu v Náchodě, čertovský týden, zdobení vánočních stromečků u Penny a ve družině, výroba dárků do Polska, vánoční nadílka, pracovní návštěva muzea papírových modelů (vyrábění betlémů), exkurze do „Dřevěnky“ na výstavu „Zimní radovánky“. Od 15 hodin i pro nedružinové děti ve družině pracuje 5 kroužků – sportovní, zdravotnický, 2 skupinky ručních prací a vaření. Celkem nenavštěvuje kroužky 59 dětí. V pondělí a v úterý dochází děti z MŠ, které potřebují logopedickou péči.