KARNEVAL a ČARODĚJNICE

18. 5. 2023

Děti měly opravdu zajímavé masky, to bylo možné vidět hlavně při jejich představení. Líbily se jim soutěže, které byly pro ně připravené – pohybové a vědomostní. Moc jsme si to společně užili. Dále následovala soutěž, kdo nakreslí nejhezčí čarodějnici, všichni se hodně snažili.