Konec školního roku 2020 – 2021

1. 7. 2021

V jarním období jsme činnosti ve školní družině upravovali podle epidemiologické situace, snažili jsme splnit alespoň některé akce, které jsme měli na letošní rok naplánované. Malovali jsme na téma „Zvířata a jejich obydlí“. Děti si následně zahrály na učitele a známkovaly výkresy svých kamarádů. Již několik let máme na jaře Puzzliádu.

V odděleních byl dětem změřen čas, za který každý jednotlivec složil 2 puzzle. Pěkné odpoledne připravila v knihovně paní Boučková. Ukázala jim knihovnu, četla úryvky z knih a děti k tomu musely vybarvit správný obrázek. Jakmile jsme mohli sportovat, tak jsme začali trénovat a své schopnosti jsme změřili při lehkoatletickém čtyřboji. Minulý týden děti navštívily CHKO, kde se jim věnovali pan Kuna a pan Krejča. Umožnili jim sledovat na komíně čápy, dávali jim různé otázky z přírody, jedním z úkolů bylo přiřadit ke zvěři správné stopy. Toto je jen výčet akcí, které jsme dělali ve všech odděleních ŠD.