Kroužky ve ŠD

4. 7. 2015

Ve školním roce 2014 – 2015 pracovaly při družině 4 kroužky – vaření, ruční práce (2 skupiny), sportovní a zdravotnický, navštěvovalo je 56 dětí. Se všemi dětmi jsme se rozloučily vyráběním z hlíny. Paní Nosková s dětmi vyráběla rolničky, olejové lampy, pokladničky nebo rumbakoule. Doufáme, že zájem o tyto kroužky bude i příští rok. Chceme, aby se děti naučily využívat volný čas k různým aktivitám. foto