Něco o práci zdravotnického kroužku

18. 5. 2016

Letos v něm pravidelně pracovalo 15 dětí. Někteří si odnášejí větší znalosti o první pomoci než druzí, přesto lze říci, že pracovaly velice dobře. I na soutěži mladých zdravotníků v Náchodě prokázaly dobré znalosti v poskytování první pomoci.

Jedna hlídka (V. Homolka, M. Vajsar,  E.Gavelková,  A Pohlová, V. Voláková)obsadila 4. místo, další dvě hlídky bojovaly velice dobře, ale v konkurenci jiných škol už umístění nebylo tak dobré. Ukázaly, že si poradí s různými poraněními a věřím, že by to uměly použít i v praktickém životě. (Bylo by lepší, kdyby to však použít nemusely.)

Teď je už za celoroční práci v kroužku čeká exkurze k paní lékařce MUDr. Výravské, šipkovaná a hry. foto