Organizace výuky ve školní družině

21. 8. 2016

Provozní doba: pondělí - pátek 6:00 - 15:30 hodin

Poplatek za školní družinu činí 80,- Kč měsíčně.

  • Poplatek se platí vždy jednou za pololetí převodem na účet na základě vystavené složenky školou. Je třeba vždy uvést správný variabilní symbol. Pokud máte umístěny ve školní družině 2 děti, musíte provést dvě platby.
  • Dítě může být přijato do školní družiny pouze na základě písemné přihlášky.
  • Informace ohledně provozu školní družiny můžete získat na tel. 491 580 092 u  vychovatelky paní Řehákové.
  • Informace ohledně plateb získáte na tel. č. 491 580 094.
  • Ostatní telefonické kontakty na jednotlivá oddělení ŠD: pí. Mohelníková 491 580 091, pí. Gennertová 491 580 096