PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

18. 5. 2023

Tradičně vynikající je spolupráce s polickou knihovnou. Tentokrát nás tamější pracovníci požádali, abychom nakreslili nebo vyrobili perníkovou chaloupku. Výrobky dětí jsou v současné době vystavené na chodbě knihovny. Dětem se to opravdu povedlo a já doporučuji, abyste tuto malou výstavu zhlédli.

Paní Boučková z místní knihovny nám jako odměnu za naši práci připravila besedu na téma PES – PŘÍTEL ČLOVĚKA.  Byla spojená s nějakými aktivitami, například soutěžemi.