Podzim je za námi.

17. 11. 2022

V letošním roce navštěvuje druhé oddělení školní družiny 30 dětí. Pomocí pestrých činností jsme se snažili plně využít podzimní čas – volné a společenské hry ve družině, v tělocvičně i venku, vycházky, vyrábění, soutěže, křížovky, doplňovačky, didaktické hry (cvičení paměti, soustředěnosti, jemné motoriky), četba pohádek, pouštění draků, exkurze do papírového muzea. Některé aktivity dětí si můžete zde prohlédnout.