Podzim ve družině

10. 11. 2017

Nejprve krátce něco o tomto školním roce ve družině. K pravidelné docházce do 4 oddělení ŠD je přihlášeno 116 dětí. Pracujeme podle ŠVP, který si můžete prohlédnout na stránkách školy v dokumentech.

 Celoročními činnostmi, akcemi, soutěžemi nás bude provázet včelka Květka.  Během podzimu došlo u nás ke dvěma velkým změnám. 2 oddělení jsou vybaveny novým krásným nábytkem. Druhá změna je v předávání dětí rodičům, kdy už pro ně rodiče nechodí až do oddělení, ale čekají venku před školou.  Kromě pravidelné docházky dětí do družiny, jsme umožnili i nedružinovým žákům docházet do 5 kroužků. Jsou to: po 2 dny sportovní (14 a 17 žáků), vaření (13 žáků), ruční práce (13 žáků) zdravotnický (10 žáků z I. stupně, II. stupeň až od ledna).

Pěkné počasí jsme se letos okamžitě snažili využít k pobytu venku, děti si mohly zahrát hry v parcích, na loukách, na hřišti, chodili jsme na tematické vycházky. V odděleních podle zájmů a věku dětí upravujeme činnosti, které máme naplánované podle ročního období. Na podzim využíváme přírodních materiálů při výtvarných činnostech, soutěžíme, hrajeme hry apod. Letos bylo problematické pouštění draků. Prvňáčkům sice svítilo sluníčko, ale foukal jen „větříček“. Přesto někteří draci létali. Druháčkové šli pouštět draky až napodruhé, ale ani oni neměli ideální počasí k této podzimní akci. Nejlépe se snad dařilo třeťákům.