Prázdniny jsou tady

4. 7. 2015

Pomocí fotek si zavzpomínáme na akce, které jsme od března pořádali. Patří mezi ně pravidelné sportovní aktivity – vybíjená, plavání v krytém bazénu v Náchodě, lehkoatletický čtyřboj v naší družině. Nejlepší ze čtyřboje jeli na oblastní kolo do Broumova, kde získaly 11 diplomů (3 x 1. místo, 4 x 2. místo a 4 x 3. místo).

V březnu jsme se tradičně loučili se zimou – akce vynášení Morany, soutěžili ve skládání puzzlí – puzzliáda, malovali na téma doprava. Děti si pak zahrály na učitele a hodnotily práce svých kamarádů. Vyráběli jsme výrobky k výzdobě družiny, domovů, na velikonoční výstavu, k svátku matek. Navštívili jsme muzeum papír. modelů s prohlídkou vystavených modelů a vyráběním slepiček. Poučná byla beseda v knihovně nad knihami o psech spojená s jejich prohlížením. 

V pátek 19. 6. nás navštívila paní Veselíková se 2 psy, které vyhrávají na soutěžích v poslušnosti a předvedla, jak s nimi cvičí. 2. a 3. oddělení pak ještě tento den čekal výlet do MŠ na Petrovice, vycházka k oboře s daňky, opékání vuřtů, stezka odvahy a spaní v ŠD. Ve středu k nám přišli 2 policisté a poučili nás o bezpečnosti na silnici, při hrách. Dětem ukázali nejen pouta a obušek ale i policejní auto.
Myslíme si, že toto období bylo bohaté na různé aktivity. Snažily jsme se děti naučit využívat volný čas k různým činnostem, k relaxaci.  foto