První 4 měsíce prvňáčků ve družině

7. 1. 2022

Toto období si 28 dětí zvykalo na nové prostředí, na jiné kamarády, vychovatelku. Museli se o sebe více starat než v MŠ. Zvládli to velice dobře – odemykání skříněk, obědy v jídelně, dodržování hygieny v období covidu apod. Při odpoledních aktivitách jsem se snažila připravit činnosti, aby si nejen odpočinuli, ale aby se i něco naučili, zdokonalili se ve stříhání, v kresbě, v jemné a hrubé motorice. Pokud počasí alespoň trošku přálo, snažili jsme se pobývat venku – chodili jsme na vycházky, hráli jsme si společenské hry, soutěžili v parcích, na hřišti na sídlišti. Čas měli i na volnou hru, kdy se mezi nimi tvořila nová kamarádství.

Navštívili jsme knihovnu, kde paní Boučková pro děti připravila hodinovou aktivitu spojenou s knihami. Prohlédli jsme si výstavy v Pellyho domech (Víla Ledhujka a skřítek Vilém) a v Zeleném domečku (výtvarné práce dětí ze ZUŠ).

Každým rokem pracujeme ve družině podle ŠVP, letos nás doprovází činnostmi včelka Květka. V podzimním období jsme nestihli drakiádu (nemocnost dětí, nevhodné počasí).

  1. prosince nám Mikuláš s čertem ohodnotil chování každého dítěte, nechal každému lísteček a malé odměny. Předvánoční čas jsme vyráběli, zpívali koledy, malovali, připomínali si vánoční zvyky.
  2. 12 jsme v oddělení měli besídku spojenou s rozbalováním dárků.

Na fotografiích jsem se snažila zachytit děti při různých aktivitách.