První pololetí školního roku

8. 2. 2021

První pololetí školního roku 2020 – 2021 ve školní družině

V září se do družiny přihlásilo 90 žáků do 3 oddělení (plný stav). Každým rokem pracujeme podle ŠVP, který si upravujeme podle věku, zájmu dětí. Letos nás činnostmi provází sova Rozárka. Na stránkách školy v dokumentech se můžete seznámit s ročním plánem naší družiny.

 

Brzy se objevila protiepidemická opatření, začaly úpravy provozu. Školy a družiny byly uzavřeny, pak do družiny z provozních důvodů nemohli chodit čtvrťáci a třeťáci nebo v každém oddělení mohli být jen žáci z jedné třídy. Aktivity, které byly v plánu se nemohly uskutečnit. Přesto se snažíme připravit pro děti činnosti, při kterých prohlubujeme komunikační chování, zdokonalujeme se v jemné motorice při vystřihování, kresbě. Hrajeme hry, kde procvičujeme paměť, postřeh, soustředěnost. Na Vánoce dorazil i Ježíšek s nadílkou. Velmi hodně času trávíme venku, vycházky, hry, využíváme počasí k zimním radovánkám, to vše za dodržování protiepidemických opatření. Děti si na ně zvykly, roušky jim v komunikaci nepřekáží a s kamarády si užívají společné chvíle.

Fotografie jsou toho důkazem.